1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mầu Nhiệm Của Tình Thương

Kim Long , thơ: Xuân Ly Băng
Nguồn: catruong.com