1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mây trong đêm

Cuộn trang

[Am] [Em] [Am] [Em] [F] Có n hững lúc quạnh h iu khẽ đếm bước mình tôi giữa đêm mùa đô ng, c [G] tâm hồn băng giá lạnh l ùng. [Am] [Em] Nuối tiếc những ngày xanh. [Am] [Em] [F] [C] [Dm] Hỡ i ký ức mỏng manh hãy quay về đ ây quay về chố n xưa xa vờị [F] [G7] [C] Lò ng còn nghe xót xa những câu buồn vuị [C] [F] [Em] [Am] [Dm] [Em] [C] Tì nh tôi m ãi xa rời tiếc thương làm g ì để gió đưa m ây về trờ ị [C] [F] [Em] [Am] [F] [G7] Còn tôi m ãi đi tì m tiếng em hiền h òa giờ đ ã bay x ạ [Am] [F] [Dm] [C] May vào đê m không mong tình yê u để cho cơn gi ó mang theo tình n gườị [Am] [F] [Dm] [C] May vào đ êm không bao giờ qu ên thì làm sao xó a tan đi cuộc t ình. [C] [Am] [C] Só ng gió đã qua rồ i, giá rét đã qua r ồi [F] [G] [C] Khuất lấp nơi châ n mây thiên đường hoa ng vắng!

Video hướng dẫn