highlight chords
				               [Am]       [Em]   [Am]        [Em]       [F]  
Có n hững lúc quạnh h iu khẽ đếm bước mình tôi giữa đêm mùa đô ng, 
     c       [G]  
tâm hồn băng giá lạnh l ùng. 
 

 [Am]       [Em]     
Nuối tiếc những ngày xanh. 
  [Am]        [Em]      [F]       [C]    [Dm]  
Hỡ i ký ức mỏng manh hãy quay về đ ây quay về chố n xưa xa vờị 
  [F]        [G7]        [C]  
Lò ng còn nghe xót xa những câu buồn vuị 
  [C]    [F]    [Em]        [Am]    [Dm]  [Em]    [C] 
Tì nh tôi m ãi xa rời tiếc thương làm g ì để gió đưa m ây về trờ ị 
 [C]    [F]    [Em]        [Am]   [F]   [G7]
Còn tôi m ãi đi tì m tiếng em hiền h òa giờ đ ã bay x ạ 
      [Am]         [F]       [Dm]        [C]  
May vào đê m không mong tình yê u để cho cơn gi ó mang theo tình n gườị 
     [Am]         [F]        [Dm]       [C]  
May vào đ êm không bao giờ qu ên thì làm sao xó a tan đi cuộc t ình. 
  [C]        [Am]         [C] 
Só ng gió đã qua rồ i, giá rét đã qua r ồi 
         [F]      [G]    [C]     
Khuất lấp nơi châ n mây thiên đường hoa ng vắng! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mây trong đêm

				               [Am]       [Em]   [Am]        [Em]       [F]  
Có n hững lúc quạnh h iu khẽ đếm bước mình tôi giữa đêm mùa đô ng, 
     c       [G]  
tâm hồn băng giá lạnh l ùng. 
 

 [Am]       [Em]     
Nuối tiếc những ngày xanh. 
  [Am]        [Em]      [F]       [C]    [Dm]  
Hỡ i ký ức mỏng manh hãy quay về đ ây quay về chố n xưa xa vờị 
  [F]        [G7]        [C]  
Lò ng còn nghe xót xa những câu buồn vuị 
  [C]    [F]    [Em]        [Am]    [Dm]  [Em]    [C] 
Tì nh tôi m ãi xa rời tiếc thương làm g ì để gió đưa m ây về trờ ị 
 [C]    [F]    [Em]        [Am]   [F]   [G7]
Còn tôi m ãi đi tì m tiếng em hiền h òa giờ đ ã bay x ạ 
      [Am]         [F]       [Dm]        [C]  
May vào đê m không mong tình yê u để cho cơn gi ó mang theo tình n gườị 
     [Am]         [F]        [Dm]       [C]  
May vào đ êm không bao giờ qu ên thì làm sao xó a tan đi cuộc t ình. 
  [C]        [Am]         [C] 
Só ng gió đã qua rồ i, giá rét đã qua r ồi 
         [F]      [G]    [C]     
Khuất lấp nơi châ n mây thiên đường hoa ng vắng! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com