highlight chords
				                 
VERS[E]1: 
 [F]       [Bb]     
If I had one s ingle wish 
 [C]         [F]        
I"d go back to the moment I kissed 
 [F]          [Bb]        
You goodbye, no matt er how hard I try 
 [C]         [F]        
I can"t live withou t you in my life 
 

     
CHORUS: 
 [F]              [Bb]   
May be You"ll say you still want me 
 [C]            [F]    
May be You"ll say that yo u don"t 
 [F]           [Bb] 
May be we said it was o ver 
 [C]           [F]   
But baby I can"t let y ou go 
 

     
VERS[E]2 
 [F]            [Bb]    
I look around trying to u nderstand 
 [C]             [F]       
Where we went wrong and I can"t pretend 
 [F]          [Bb]     
It wasn"t me and It wasn"t you 
 [C]         [F]         
But Im convinced w e gave up too soon 
 

     
BRIDG[E] 
      [Dm]         [Gm]     
Nothing le ft to lose after to losing you 
      [C]      [F]  
There"s no thing I can ake 
     [Dm]         [Gm]     
When I r un to you, when I c ome for you 
   [C]       [C]   
You tell me I"m to o late 
 

 [F]         [Bb] 
No, oo oo oo oooo. .. 
 [C]        [F]  
No, oo oo oo oooo ... 
 [F]        [Bb] 
No, oo oo oo oooo ... 
 [C]        [F]  
No, oo oo oo oooo ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Maybe

				                 
VERS[E]1: 
 [F]       [Bb]     
If I had one s ingle wish 
 [C]         [F]        
I"d go back to the moment I kissed 
 [F]          [Bb]        
You goodbye, no matt er how hard I try 
 [C]         [F]        
I can"t live withou t you in my life 
 

     
CHORUS: 
 [F]              [Bb]   
May be You"ll say you still want me 
 [C]            [F]    
May be You"ll say that yo u don"t 
 [F]           [Bb] 
May be we said it was o ver 
 [C]           [F]   
But baby I can"t let y ou go 
 

     
VERS[E]2 
 [F]            [Bb]    
I look around trying to u nderstand 
 [C]             [F]       
Where we went wrong and I can"t pretend 
 [F]          [Bb]     
It wasn"t me and It wasn"t you 
 [C]         [F]         
But Im convinced w e gave up too soon 
 

     
BRIDG[E] 
      [Dm]         [Gm]     
Nothing le ft to lose after to losing you 
      [C]      [F]  
There"s no thing I can ake 
     [Dm]         [Gm]     
When I r un to you, when I c ome for you 
   [C]       [C]   
You tell me I"m to o late 
 

 [F]         [Bb] 
No, oo oo oo oooo. .. 
 [C]        [F]  
No, oo oo oo oooo ... 
 [F]        [Bb] 
No, oo oo oo oooo ... 
 [C]        [F]  
No, oo oo oo oooo ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com