1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ đã đi rồi

Cuộn trang

1. Mẹ đã đi [B7] rồi, lòng con thương nhớ khôn [Em] nguôi Mẹ đã đi [C] rồi, con không [Am] còn gọi [D] tiếng mẹ [G] ơi Từng bữa cơm [Am] ngon không còn có [D] mẹ Rồi lúc đi [Am] xa quay về mái [Em] nhà Con chẳng [B7] còn thấy mẹ đợi [Em] con. ĐK: Con vẫn [Em] biết mẹ đã đi [Am] rồi Mẹ đi [C] về cùng Chúa tình [G] thương Nơi mẹ [C] hằng khao khát chờ [Am] mong Mà lệ [B7] buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn [Em] biết mẹ đã đi [Am] rồi Nơi cõi [C] trời là bến bờ [G] vui Con với [Bm] mẹ rồi sẽ đoàn [Em] viên Mà lòng [B7] con sao vẫn nghẹn [Em] ngào. 2. Mẹ đã đi [B7] rồi, buồn đau giây phút chia [Em] ly Mẹ đã đi [C] rồi, cho đôi [Am] dòng lệ [D] đắm bờ [G] mi Mẹ đã ra [Am] đi đi về nước [D] trời Là chính quê [Am] hương mẹ hằng trông [Em] đợi Suốt một [B7] đời vững dạ cậy [Em] trông.

Video hướng dẫn