1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh

Thế Thông - Ý thơ: Từ Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net