1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ là mùa xuân cứu độ

Lm. Phương Anh

Nguồn: thanhcavietnam.net