1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ là nắng ấm

Phạm Trung - Thơ: Đõ Quang Vinh
Nguồn: thanhcavietnam.net