1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Lên Trời

Kim Long - Tiến Linh(bản đệm đàn)
Nguồn: catruong.com