1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ Măng Đen cụt tay

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net