highlight chords
				                [F]                 [Dm]        
Ngày hô m qua còn thơ ngây con đâu thiết t ha chuyện sau này 
    [Bb]            
Nghe mẹ đôi khi thường trêu con 
     [F]      [C]     [F]    
Mai này cứ vui chơi t hì ai còn yêu con 
 [F]                [Dm]         
Mẹ ơi xin mẹ lo chi cho những thá ng năm dài sau này 
    [Bb]         
Con th ề không bao giờ yêu 
      [F]         [C]    [F]   
Và con thề sẽ không bao giờ q uen một c ô nào 
 [A]        [D]        [G]     [A]     [F#m] 
Và rồi một ngày kia con tim nhỏ bé chợt th ao thức đêm dài 
    [G]           [Bb]     [C] 
Buổi sá ng hôm kia mẹ có hay ch ăng con đã yêu 
   [Dm]  
Mẹ có hay 
 

                          
Mẹ yên tâm mẹ ơi đôi khi đêm xuống con về sai giờ 
                           
Cô nàng con yêu nhà xa nên đưa và đón đôi khi về lâu 
      
Mẹ đừng lo 
                         
Hình cô ta mẹ xem đây cô ta mới đi chụp hôm rồi 
            
Cô nàng xinh ghê mẹ ơi 
                       
Và cô nàng tính hao hao mẹ khi còn xuân thì 
 

                   
Và rồi ngày mai đây mưa hay là nắng 
          
Dù xa cách hay gần 
                  
Cuộc sống mai đây rồi đến nơi đâu 
            
Con vẫn yêu và mãi yêu 
 

                             
Chiều hôm qua mẹ ơi con nghe ba nhắc đôi chuyện tâm tình 
             
Nghe rằng ba yêu mẹ ghê 
                      
Nên ba về sắm đôi cau mời ông bà sang chơi 
                            
Và như ba ngày xưa hôm nay con đứng đây nguyện đôi lời 
              
Xưa thề không bao giờ yêu 
                       
Và nay thề sẽ không bao giờ thêm một cô nào 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mẹ ơi con đã yêu

				                [F]                 [Dm]        
Ngày hô m qua còn thơ ngây con đâu thiết t ha chuyện sau này 
    [Bb]            
Nghe mẹ đôi khi thường trêu con 
     [F]      [C]     [F]    
Mai này cứ vui chơi t hì ai còn yêu con 
 [F]                [Dm]         
Mẹ ơi xin mẹ lo chi cho những thá ng năm dài sau này 
    [Bb]         
Con th ề không bao giờ yêu 
      [F]         [C]    [F]   
Và con thề sẽ không bao giờ q uen một c ô nào 
 [A]        [D]        [G]     [A]     [F#m] 
Và rồi một ngày kia con tim nhỏ bé chợt th ao thức đêm dài 
    [G]           [Bb]     [C] 
Buổi sá ng hôm kia mẹ có hay ch ăng con đã yêu 
   [Dm]  
Mẹ có hay 
 

                          
Mẹ yên tâm mẹ ơi đôi khi đêm xuống con về sai giờ 
                           
Cô nàng con yêu nhà xa nên đưa và đón đôi khi về lâu 
      
Mẹ đừng lo 
                         
Hình cô ta mẹ xem đây cô ta mới đi chụp hôm rồi 
            
Cô nàng xinh ghê mẹ ơi 
                       
Và cô nàng tính hao hao mẹ khi còn xuân thì 
 

                   
Và rồi ngày mai đây mưa hay là nắng 
          
Dù xa cách hay gần 
                  
Cuộc sống mai đây rồi đến nơi đâu 
            
Con vẫn yêu và mãi yêu 
 

                             
Chiều hôm qua mẹ ơi con nghe ba nhắc đôi chuyện tâm tình 
             
Nghe rằng ba yêu mẹ ghê 
                      
Nên ba về sắm đôi cau mời ông bà sang chơi 
                            
Và như ba ngày xưa hôm nay con đứng đây nguyện đôi lời 
              
Xưa thề không bao giờ yêu 
                       
Và nay thề sẽ không bao giờ thêm một cô nào 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com