Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Milou Ngoan Nhé

Cuộn trang[E]Lu lu ngoan ngoan đi nhé. 
[B]Lu Lu theo ta ngoan nhé. 
[E]Lu lu vui lên luôn nhé, 
[B]cùng ta hát ca đón [E]mặt trời. 
 
[E]Lou Lou Skip to my Lou, 
[B]Lou Lou Skip to my Lou, 
[E]Lou Lou Skip to my Lou, 
[B]Skip to my Lou my [E]darling, 
 
[E]Lu lu im im luôn nhé, 
[B]Khuya rồi sao mi la lối. 
[E]Lu lu ngoan ngoan đi nhé 
[B]để ta ước mơ giấc [E]mộng hiền 

Loading...

Video hướng dẫn