highlight chords
				             [Em]     [D]        [G]          [D]  [Bm] 
I spy with m y little eyes , s omething beginning w ith [B] 
 [E]         [G]   [Gm]                [Bm] 
T hey call her beaut iful, b eautiful face, beautiful underneat h 
             [G]              [D]     
Trong em anh nghe thật nh iều, anh nghe thật nhiều, niề m lo lắng 
 [Em]    [G]                [D]      [Em] 
S uy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn hương sắc 
             [C]   
Gương ơi, gương ơi giúp m ột lời 
              [G]   [Em]  
Một lời khuyên với người t ôi yêu dấu 
              [C]   
Gương ơi, gương ơi khuyên m ột lời 
       [G]             [D]       [Am]  
Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, v ì sao nàng vươ ng vấn 
 [Em]       [C]       [G]     [Em]      [D]   
Mirror mirror o n the wall, wh o"s the fa irest of them all, 
 [Em]                  [C]  
H ere"s what you say, here"s what you s ee, 
             [G]       [D]   
Next time she asks you, t ell she"s the o ne... 
 [Em]          [C]       
Gương thần, gương thần trên giá cao 
 [G]                [D] 
Công bằng, công bằng nhất thế gi an 
 [Em]               [C]              
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
 [G]          [D]           [Em] 
R ằng trên thế gian, k hông ai đep xinh như nà ng 
 [Em] [G] [D]   
O hhh… ……. Yeah 
 

        
Tượng tự trên: 
 

                            
I spy with my little eyes, something beginning with U 
                               
She"s unexplainable, nothing describes how she appears to me 
 

                                 
Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều, điều cay đắng 
              
Em mang cho anh tuyệt vời 
                   
Mà tại sao em không tin lời anh nói 
                 
Gương ơi, gương ơi giúp một lời 
                   
Một lời khuyên với người tôi yêu dấu 
                  
Gương ơi, gương ơi khuyên một lời 
                               
Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn 
 

                              
Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, 
                      
Here"s what you say, here"s what you see , 
                               
Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... 
                   
Gương thần, gương thần trên giá cao 
                  
Công bằng, công bằng nhất thế gian 
                               
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
                         
Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, 
              
Không ai đep xinh như nàng 
 

                          
Mirror mirror, can you tell her she"s the fairest 
                                 
Here"s what you say, here"s what you see, next time she"s seeing 
 

                              
Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, 
                      
Here"s what you say, here"s what you see, 
                               
Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... 
 

                   
Gương thần, gương thần trên giá cao 
                  
Công bằng, công bằng nhất thế gian 
                               
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
                                      
Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, không ai đẹp xinh như nàng 
                
Không ai đẹp xinh như nàng... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mirror mirror

				             [Em]     [D]        [G]          [D]  [Bm] 
I spy with m y little eyes , s omething beginning w ith [B] 
 [E]         [G]   [Gm]                [Bm] 
T hey call her beaut iful, b eautiful face, beautiful underneat h 
             [G]              [D]     
Trong em anh nghe thật nh iều, anh nghe thật nhiều, niề m lo lắng 
 [Em]    [G]                [D]      [Em] 
S uy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn hương sắc 
             [C]   
Gương ơi, gương ơi giúp m ột lời 
              [G]   [Em]  
Một lời khuyên với người t ôi yêu dấu 
              [C]   
Gương ơi, gương ơi khuyên m ột lời 
       [G]             [D]       [Am]  
Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, v ì sao nàng vươ ng vấn 
 [Em]       [C]       [G]     [Em]      [D]   
Mirror mirror o n the wall, wh o"s the fa irest of them all, 
 [Em]                  [C]  
H ere"s what you say, here"s what you s ee, 
             [G]       [D]   
Next time she asks you, t ell she"s the o ne... 
 [Em]          [C]       
Gương thần, gương thần trên giá cao 
 [G]                [D] 
Công bằng, công bằng nhất thế gi an 
 [Em]               [C]              
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
 [G]          [D]           [Em] 
R ằng trên thế gian, k hông ai đep xinh như nà ng 
 [Em] [G] [D]   
O hhh… ……. Yeah 
 

        
Tượng tự trên: 
 

                            
I spy with my little eyes, something beginning with U 
                               
She"s unexplainable, nothing describes how she appears to me 
 

                                 
Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều, điều cay đắng 
              
Em mang cho anh tuyệt vời 
                   
Mà tại sao em không tin lời anh nói 
                 
Gương ơi, gương ơi giúp một lời 
                   
Một lời khuyên với người tôi yêu dấu 
                  
Gương ơi, gương ơi khuyên một lời 
                               
Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn 
 

                              
Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, 
                      
Here"s what you say, here"s what you see , 
                               
Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... 
                   
Gương thần, gương thần trên giá cao 
                  
Công bằng, công bằng nhất thế gian 
                               
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
                         
Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, 
              
Không ai đep xinh như nàng 
 

                          
Mirror mirror, can you tell her she"s the fairest 
                                 
Here"s what you say, here"s what you see, next time she"s seeing 
 

                              
Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, 
                      
Here"s what you say, here"s what you see, 
                               
Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... 
 

                   
Gương thần, gương thần trên giá cao 
                  
Công bằng, công bằng nhất thế gian 
                               
Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương 
                                      
Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, không ai đẹp xinh như nàng 
                
Không ai đẹp xinh như nàng... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com