1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mirror mirror

Cuộn trang

[Em] [D] [G] [D] [Bm] I spy with m y little eyes , s omething beginning w ith [B] [E] [G] [Gm] [Bm] T hey call her beaut iful, b eautiful face, beautiful underneat h [G] [D] Trong em anh nghe thật nh iều, anh nghe thật nhiều, niề m lo lắng [Em] [G] [D] [Em] S uy tư để làm gì, buồn phiền sẽ làm đời em tàn hương sắc [C] Gương ơi, gương ơi giúp m ột lời [G] [Em] Một lời khuyên với người t ôi yêu dấu [C] Gương ơi, gương ơi khuyên m ột lời [G] [D] [Am] Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, v ì sao nàng vươ ng vấn [Em] [C] [G] [Em] [D] Mirror mirror o n the wall, wh o"s the fa irest of them all, [Em] [C] H ere"s what you say, here"s what you s ee, [G] [D] Next time she asks you, t ell she"s the o ne... [Em] [C] Gương thần, gương thần trên giá cao [G] [D] Công bằng, công bằng nhất thế gi an [Em] [C] Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương [G] [D] [Em] R ằng trên thế gian, k hông ai đep xinh như nà ng [Em] [G] [D] O hhh… ……. Yeah Tượng tự trên: I spy with my little eyes, something beginning with U She"s unexplainable, nothing describes how she appears to me Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều, điều cay đắng Em mang cho anh tuyệt vời Mà tại sao em không tin lời anh nói Gương ơi, gương ơi giúp một lời Một lời khuyên với người tôi yêu dấu Gương ơi, gương ơi khuyên một lời Nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, Here"s what you say, here"s what you see , Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... Gương thần, gương thần trên giá cao Công bằng, công bằng nhất thế gian Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, Không ai đep xinh như nàng Mirror mirror, can you tell her she"s the fairest Here"s what you say, here"s what you see, next time she"s seeing Mirror mirror in the wall, who"s the fairest of them all, Here"s what you say, here"s what you see, Next time she asks you, tell her it"s her, she"s the one... Gương thần, gương thần trên giá cao Công bằng, công bằng nhất thế gian Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng sao nàng vấn vương Rằng trên thế gian, không ai đep xinh như nàng, không ai đẹp xinh như nàng Không ai đẹp xinh như nàng...

Video hướng dẫn