highlight chords
				                [D] [A] [Bm] [G] 
Intro: – – – 
 

 [A]        [G]           
I can"t sleep, I just can"t breathe 
 [D]                 [G]   
when your shadow is all over me, baby 
 [A]             [G]     
don"t wanna be a fool in your eyes 
 [Bm]               [G]   
cause what we had was built on lies 
   [Bm]          [A]    [D]   
And when our love seems to fade away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

   
ĐK : 
 

        [D]   
I don"t wanna feel 
        [A]  
the way that I do 
       [Bm] 
I just wanna be 
         [G]  
right here with you 
        [D]  
I don"t wanna see 
    [A]   
see us apart 
    [Bm]           [G]       
I just wanna say it straight from my heart 
      
I miss you 
 

 [A]               [G]  
What would it take for you to see 
  [D]                   [G]    
to make you understand that I"ll always believe 
 [A]       [G]        
you and I can make it through 
 [D]                 [G]  
and I still know I can"t get over you 
 

     [Bm]         [A]   [D]   
And when our love seems to fade away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

 [A] [G] [D] [G] 
- - - 
 

    [Bm]       [A]       [D]   
Cause when our love always fades away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

   
ĐK : 
 

     [D#]     
I don"t wanna feel 
        [Bb] 
the way that I do 
       [B#m] 
I just wanna be 
         [G#]  
right here with you 
        [D#]  
I don"t wanna see 
    [Bb]   
see us apart 
  [B#m]                 [G#]   
I just wanna say it straight from my heart 
           [D#]  
oh baby I miss you I do. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Miss You - Westlife

				                [D] [A] [Bm] [G] 
Intro: – – – 
 

 [A]        [G]           
I can"t sleep, I just can"t breathe 
 [D]                 [G]   
when your shadow is all over me, baby 
 [A]             [G]     
don"t wanna be a fool in your eyes 
 [Bm]               [G]   
cause what we had was built on lies 
   [Bm]          [A]    [D]   
And when our love seems to fade away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

   
ĐK : 
 

        [D]   
I don"t wanna feel 
        [A]  
the way that I do 
       [Bm] 
I just wanna be 
         [G]  
right here with you 
        [D]  
I don"t wanna see 
    [A]   
see us apart 
    [Bm]           [G]       
I just wanna say it straight from my heart 
      
I miss you 
 

 [A]               [G]  
What would it take for you to see 
  [D]                   [G]    
to make you understand that I"ll always believe 
 [A]       [G]        
you and I can make it through 
 [D]                 [G]  
and I still know I can"t get over you 
 

     [Bm]         [A]   [D]   
And when our love seems to fade away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

 [A] [G] [D] [G] 
- - - 
 

    [Bm]       [A]       [D]   
Cause when our love always fades away 
 [G]             [A]  
listen to me hear what I say 
 

   
ĐK : 
 

     [D#]     
I don"t wanna feel 
        [Bb] 
the way that I do 
       [B#m] 
I just wanna be 
         [G#]  
right here with you 
        [D#]  
I don"t wanna see 
    [Bb]   
see us apart 
  [B#m]                 [G#]   
I just wanna say it straight from my heart 
           [D#]  
oh baby I miss you I do. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com