1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộ Gió

Cuộn trang

[G#m] [E] Đ ại dương kia xa nghìn trùn g [F#m] [Gm] Bão táp đưa người đi , k hông bao giờ trở lại [Gm] [E] Sóng kêu gào khóc thương vì nỗi x ót xa [F#] [Gm] B iển hoang sóng vỗ sao lạnh lùng q uá [Gm] [E] C hỉ còn đó những ngôi mộ gió kh ông người [F#] [D#] N ỗi xót xa cho người đã khuất . [Gm] [E] T hân xác phiêu du trôi dạt đến n ơi nào? [F#] [D#] Còn linh hồn oan thá n nơi đâu? [E] P hiêu dạt đến phương nào? [F#] [D#] Đấng trên cao có thấu những nỗi đau. [G#m] [E] Linh hồn kia! ta khóc cho phận ngườ i [F#] [D#] L inh hồn kia! năm tháng trôi về đâu? [G#m] [E] L inh hồn kia! ta khóc cho phận người [F#] [G#m] Li nh hồn kia! tan tác muôn trùng xa ...

Video hướng dẫn