highlight chords
				             [G#m]            [E] 
Đ ại dương kia xa nghìn trùn g 
             [F#m]         [Gm] 
Bão táp đưa người đi , k hông bao giờ trở lại 
 [Gm]                [E]   
Sóng kêu gào khóc thương vì nỗi x ót xa 
 [F#]                [Gm] 
B iển hoang sóng vỗ sao lạnh lùng q uá 
 [Gm]              [E]     
C hỉ còn đó những ngôi mộ gió kh ông người 
 [F#]             [D#] 
N ỗi xót xa cho người đã khuất . 
 

 [Gm]               [E]   
T hân xác phiêu du trôi dạt đến n ơi nào? 
 [F#]         [D#]     
Còn linh hồn oan thá n nơi đâu? 
 [E]            
P hiêu dạt đến phương nào? 
 [F#]                  [D#] 
Đấng trên cao có thấu những nỗi đau. 
 

 [G#m]                [E] 
Linh hồn kia! ta khóc cho phận ngườ i 
 [F#]                 [D#] 
L inh hồn kia! năm tháng trôi về đâu? 
 [G#m]                [E] 
L inh hồn kia! ta khóc cho phận người 
  [F#]                  [G#m] 
Li nh hồn kia! tan tác muôn trùng xa ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộ Gió

				             [G#m]            [E] 
Đ ại dương kia xa nghìn trùn g 
             [F#m]         [Gm] 
Bão táp đưa người đi , k hông bao giờ trở lại 
 [Gm]                [E]   
Sóng kêu gào khóc thương vì nỗi x ót xa 
 [F#]                [Gm] 
B iển hoang sóng vỗ sao lạnh lùng q uá 
 [Gm]              [E]     
C hỉ còn đó những ngôi mộ gió kh ông người 
 [F#]             [D#] 
N ỗi xót xa cho người đã khuất . 
 

 [Gm]               [E]   
T hân xác phiêu du trôi dạt đến n ơi nào? 
 [F#]         [D#]     
Còn linh hồn oan thá n nơi đâu? 
 [E]            
P hiêu dạt đến phương nào? 
 [F#]                  [D#] 
Đấng trên cao có thấu những nỗi đau. 
 

 [G#m]                [E] 
Linh hồn kia! ta khóc cho phận ngườ i 
 [F#]                 [D#] 
L inh hồn kia! năm tháng trôi về đâu? 
 [G#m]                [E] 
L inh hồn kia! ta khóc cho phận người 
  [F#]                  [G#m] 
Li nh hồn kia! tan tác muôn trùng xa ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com