Mời anh vào team em

≣≣
1. Vì [C] có những chiếc hôn vội [E7] vàng nhưng không quên được [Am] nhau
Từ [C] lúc ánh mắt anh chiếm lấy [E7] hết nơi linh hồn [Am] em
T-ĐK:
Chẳng cần phải gõ [Am] cửa tự vào tìm em [Dm] đi
Sẽ [C] hoá phép giấc mơ có [E7] em, oh baby [Am] crazy
Bài nhạc tình đang [Am] say ở lại một đêm [Dm] nay
Nào mình cùng sưởi [C] ấm chiếc ôm mỗi [E7] đêm oh oh baby [Am] crazy
ĐK:
Chạm đôi [Dm] môi lên team em [G] đi
Mình là của [C] nhau anh ơi lo [Am] chi
Này chạm môi [Dm] hôn lên môi em [G] đi anh [C] ơi
Mời [E7] anh vào team của em xem có gì [Am] nào, có gì nào?
2. Đừng vội vàng [C] đánh cắp trái tim của [E7] em, không cho anh về [Am] đâu
Nhẹ nhàng từng nhịp [C] thở bên tai của [E7] anh sẽ không thể nào [Am] phai
T-ĐK:
Chẳng cần phải gõ [Am] cửa tự vào tìm em [Dm] đi
Sẽ [C] hoá phép giấc mơ có [E7] em, oh baby [Am] crazy
Bài nhạc tình đang [Am] say ở lại một đêm [Dm] nay
Nào mình cùng sưởi [C] ấm chiếc ôm mỗi [E7] đêm oh oh baby [Am] crazy
ĐK:
Chạm đôi [Dm] môi lên team em [G] đi
Mình là của [C] nhau anh ơi lo [Am] chi
Này chạm môi [Dm] hôn lên môi em [G] đi anh [C] ơi
Mời [E7] anh vào team của em xem có gì [Am] nào, có gì nào?
[Dm] Muốn anh thật [G] gần, em [C] muốn anh thật [Am] gần
[Dm] Trái tim chỉ [G] cần, chỉ [C] cần mình anh thôi
[Dm] Muốn anh thật [G] gần, em [C] muốn anh thật [Am] gần
[Dm] Muốn anh đừng về, vì [Em] sợ màn đêm tối...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)