1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mộng ước mai sau

Cuộn trang

Anh thường [C] nói, nếu con mình là gái Sẽ giống [Bm] em từ sóng mắt môi cười Em bảo [Em] rằng nếu con mình là gái Đừng như [D7] em dối mẹ đến thăm [G] anh. Là con trai anh cho làm thuỷ [Em] thủ Vượt trùng [C] dương mang áo trắng yêu [Bm] thương Thư viết [Em] về kể chuyện khi xa [Bm] bến Em thì [D7] thầm âu yếm giống như [G] anh. Nhưng em [C] sẽ không cho làm lính thuỷ Tội nghiệp [Em] người trông ngóng bước lênh [G] đênh Bao lần [Am] đi là bao lần thương nhớ Nhưng sau [D7] cùng bến cuối vẫn là [G] em. Và những [C] khi đôi mình thường hờn dỗi Nhìn em [Em] buồn anh nhận lỗi cho [Am] xong Mắt thơ [D] ngây thôi hết vướng u sầu Lại thầm [D7] nhau mơ mộng ước mai [G] sau.

Video hướng dẫn