1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

More Than That - Backstreet Boys

				                                     A5     
Intro: ------ ------ 
 

           
Verse One: 
 

  [Am]          [G]       [D]           
I can see that you"ve been crying 
    [Am]        [Dsus4] [D]           
you can"t hide it with a lie 
    [Am]     [G]   [D]              
What "s the use in you denying 
     [Em7] [D/F#]     Cmaj9     
that what you have is wrong? 
  [Am]        [G]      [D]            
I heard him promise you forever 
   [Am]       [D]     [Dsus4] [D]  
but forevers come and go 
     [Am]       [G]   [D]        
Baby he would say whatever 
   [Em]    [D/F#]       Cmaj9  
it takes to keep you blind 
      [Em]    [D/F#]     Cmaj9          
to the truth between the lies  Oh 
 

        
Chorus: 
 

 [Em]   [C]     [Am7]      [D]         
I will love you more than that 
        [Em7]    [C]      [Am7]      [D]          
I won"t say the words then take them back 
     [G/E]  [C]     [Am7]    [D]       
Don"t give lonel iness a chance 
     Cmaj9    [Am]             
Baby listen to me when I say 
       [D]            [Em7]        
I will love you more than that 
				                    

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com

highlight chords
				                                     A5     
Intro: ------ ------ 
 

           
Verse One: 
 

  [Am]          [G]       [D]           
I can see that you"ve been crying 
    [Am]        [Dsus4] [D]           
you can"t hide it with a lie 
    [Am]     [G]   [D]              
What "s the use in you denying 
     [Em7] [D/F#]     Cmaj9     
that what you have is wrong? 
  [Am]        [G]      [D]            
I heard him promise you forever 
   [Am]       [D]     [Dsus4] [D]  
but forevers come and go 
     [Am]       [G]   [D]        
Baby he would say whatever 
   [Em]    [D/F#]       Cmaj9  
it takes to keep you blind 
      [Em]    [D/F#]     Cmaj9          
to the truth between the lies  Oh 
 

        
Chorus: 
 

 [Em]   [C]     [Am7]      [D]         
I will love you more than that 
        [Em7]    [C]      [Am7]      [D]          
I won"t say the words then take them back 
     [G/E]  [C]     [Am7]    [D]       
Don"t give lonel iness a chance 
     Cmaj9    [Am]             
Baby listen to me when I say 
       [D]            [Em7]        
I will love you more than that