highlight chords
				                   A5   
Intro: ------ ------ 
 

      
Verse One: 
 

 [Am]     [G]    [D]      
I can see that you"ve been crying 
  [Am]    [Dsus4] [D]      
you can"t hide it with a lie 
  [Am]   [G]  [D]       
What "s the use in you denying 
   [Em7] [D/F#]   Cmaj9   
that what you have is wrong? 
 [Am]    [G]   [D]      
I heard him promise you forever 
  [Am]    [D]   [Dsus4] [D] 
but forevers come and go 
   [Am]    [G]  [D]    
Baby he would say whatever 
  [Em]  [D/F#]    Cmaj9 
it takes to keep you blind 
   [Em]  [D/F#]   Cmaj9     
to the truth between the lies Oh 
 

    
Chorus: 
 

 [Em]  [C]   [Am7]   [D]     
I will love you more than that 
    [Em7]  [C]   [Am7]   [D]     
I won"t say the words then take them back 
   [G/E] [C]   [Am7]  [D]    
Don"t give lonel iness a chance 
   Cmaj9  [Am]       
Baby listen to me when I say 
    [D]      [Em7]    
I will love you more than that 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

More Than That - Backstreet Boys

				                   A5   
Intro: ------ ------ 
 

      
Verse One: 
 

 [Am]     [G]    [D]      
I can see that you"ve been crying 
  [Am]    [Dsus4] [D]      
you can"t hide it with a lie 
  [Am]   [G]  [D]       
What "s the use in you denying 
   [Em7] [D/F#]   Cmaj9   
that what you have is wrong? 
 [Am]    [G]   [D]      
I heard him promise you forever 
  [Am]    [D]   [Dsus4] [D] 
but forevers come and go 
   [Am]    [G]  [D]    
Baby he would say whatever 
  [Em]  [D/F#]    Cmaj9 
it takes to keep you blind 
   [Em]  [D/F#]   Cmaj9     
to the truth between the lies Oh 
 

    
Chorus: 
 

 [Em]  [C]   [Am7]   [D]     
I will love you more than that 
    [Em7]  [C]   [Am7]   [D]     
I won"t say the words then take them back 
   [G/E] [C]   [Am7]  [D]    
Don"t give lonel iness a chance 
   Cmaj9  [Am]       
Baby listen to me when I say 
    [D]      [Em7]    
I will love you more than that 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com