highlight chords
Intro:[G] [Dm] [Gm] [Bb] [Gm] [Bb] [Gm]  [C] [F]
When I [Dm] hear the bird start singing
I wanna see you [Am]
Hoo, [Gm]hoo,[Bb] do [Gm] do [F] do [C]do [F]do...
When I [Dm] see the leaves start fallin'
I wanna see you [Am]
The only thing [Gm] I'll do
Don't you know
Is to [F] rush and run to you [Gm]
When I [Dm]hear the clock start tiching
I start [F] to miss you [Am]
Ooh... The only thing [Gm] I'll do
Is gonna [C] dream of you
Wanna stay by [F] by by your side
You are my [Am] everything
You are my [Gm] only link
To the [C] angel's wings
Talk about [F] love love and
I can't [Am] stop thinking of you
Such a [Gm] crazy thing
Like [Am]snow fallin'[Gm] in [F]spring
(You know every morning)
[Bb] [Gm] [Bb] [Gm] [Am] [Gm] [F]
When I [Dm] hear the bird start singing
I wanna see you [Am]
Ooh... The only [Gm] thing I'll do
Is to [Am] rush and run to you
When I [Bb] hear the clock start tiching
I start to miss [Am] you
Ooh... The only [Gm] thing I'll do
Is start to [F] dream of you
[Gm]I found my [Am] angel in my [Gm] life
I cannot see [F] why
[Gm]I cannot see [A] why
We [C]can't be in love till we die
Wanna stay [F] by by by your side
You are my [Am] everything
You are my [Gm] only link
To the [C] angel's wings
Talk about [F] love love and
I can't [Am] stop thinking of you
Such a [Gm] crazy thing
Like [F]snow fallin'[Gm] in spring [F]
[Bb]One [F]day we'll [Bb]spread our wings
You and me da, you and me da...[F][C]
[F]Spread our wings [Am]do... [Gm]Do... [F]Do...
[Bb]Wanna be wanna be wanna[Gm]
[Am]I wanna [F]be
Be your [C]lover
[Gm]I'll [F] run to you..[Bb]. Ooh...[F]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Morning

Janice
Intro:[G] [Dm] [Gm] [Bb] [Gm] [Bb] [Gm]  [C] [F]
When I [Dm] hear the bird start singing
I wanna see you [Am]
Hoo, [Gm]hoo,[Bb] do [Gm] do [F] do [C]do [F]do...
When I [Dm] see the leaves start fallin'
I wanna see you [Am]
The only thing [Gm] I'll do
Don't you know
Is to [F] rush and run to you [Gm]
When I [Dm]hear the clock start tiching
I start [F] to miss you [Am]
Ooh... The only thing [Gm] I'll do
Is gonna [C] dream of you
Wanna stay by [F] by by your side
You are my [Am] everything
You are my [Gm] only link
To the [C] angel's wings
Talk about [F] love love and
I can't [Am] stop thinking of you
Such a [Gm] crazy thing
Like [Am]snow fallin'[Gm] in [F]spring
(You know every morning)
[Bb] [Gm] [Bb] [Gm] [Am] [Gm] [F]
When I [Dm] hear the bird start singing
I wanna see you [Am]
Ooh... The only [Gm] thing I'll do
Is to [Am] rush and run to you
When I [Bb] hear the clock start tiching
I start to miss [Am] you
Ooh... The only [Gm] thing I'll do
Is start to [F] dream of you
[Gm]I found my [Am] angel in my [Gm] life
I cannot see [F] why
[Gm]I cannot see [A] why
We [C]can't be in love till we die
Wanna stay [F] by by by your side
You are my [Am] everything
You are my [Gm] only link
To the [C] angel's wings
Talk about [F] love love and
I can't [Am] stop thinking of you
Such a [Gm] crazy thing
Like [F]snow fallin'[Gm] in spring [F]
[Bb]One [F]day we'll [Bb]spread our wings
You and me da, you and me da...[F][C]
[F]Spread our wings [Am]do... [Gm]Do... [F]Do...
[Bb]Wanna be wanna be wanna[Gm]
[Am]I wanna [F]be
Be your [C]lover
[Gm]I'll [F] run to you..[Bb]. Ooh...[F]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com