highlight chords
				                [C]      [Dm]  
Một bu ổi sáng mùa xuân 
   [Am]     [F] 
Một đứa bé ra đồ ng 
    [Dm7]     [Fm] 
Đạp tr ái mìn nổ ch ậm 
    [Dm7]      [G7] 
Xác kh ông còn đôi ch ân 
 

    [C]      [Dm] 
Một bu ổi sáng mùa x uân 
    [Am]    [F]  
Ngực đ ứa bé tan tành 
    [Dm7]      [Fm]
Ngàn h oa đồng cỏ nội 
   [G7]      [C]  
Cúi x uống nhìn con tim 
 

     [C]           [Em] 
Em thơ ơ i chiều nay trường học lại 
    [Dm]        [G7]   [Dm] 
Trong s ân chơi bạn và th ầy im l ời 
   [C]      [Am]       [Em] 
Bài học về yêu th ương trên giấy mới 
         [Dm7]   [G7] [Gdim] 
Sao hôm nay nét mực đã ph ai 
 

            
Một buổi sáng mùa xuân 
          
Một đứa bé yên nằm 
          
Bàn tay cầm cỏ dại 
            
Có hoa vàng mong manh 
 

            
Một buổi sáng mùa xuân 
          
Một đứa bé im lìm 
            
Bờ môi dường thầm hỏi 
              
Có thiên đường hay không ? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một buổi sáng mùa xuân

				                [C]      [Dm]  
Một bu ổi sáng mùa xuân 
   [Am]     [F] 
Một đứa bé ra đồ ng 
    [Dm7]     [Fm] 
Đạp tr ái mìn nổ ch ậm 
    [Dm7]      [G7] 
Xác kh ông còn đôi ch ân 
 

    [C]      [Dm] 
Một bu ổi sáng mùa x uân 
    [Am]    [F]  
Ngực đ ứa bé tan tành 
    [Dm7]      [Fm]
Ngàn h oa đồng cỏ nội 
   [G7]      [C]  
Cúi x uống nhìn con tim 
 

     [C]           [Em] 
Em thơ ơ i chiều nay trường học lại 
    [Dm]        [G7]   [Dm] 
Trong s ân chơi bạn và th ầy im l ời 
   [C]      [Am]       [Em] 
Bài học về yêu th ương trên giấy mới 
         [Dm7]   [G7] [Gdim] 
Sao hôm nay nét mực đã ph ai 
 

            
Một buổi sáng mùa xuân 
          
Một đứa bé yên nằm 
          
Bàn tay cầm cỏ dại 
            
Có hoa vàng mong manh 
 

            
Một buổi sáng mùa xuân 
          
Một đứa bé im lìm 
            
Bờ môi dường thầm hỏi 
              
Có thiên đường hay không ? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com