1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một chiều Calve

Lm. Duy Thiên

Nguồn: thanhcavietnam.net