highlight chords
[Am] Một góc tim hồng còn [E] tiếc không cho
Để [Am] người cứ xa người những [E] sáng âu lo
[Am] Em đã tan với [E] cơn mưa rào
Còn [Am] lại chút son nhoè nếp [E] áo.
Người [Am] yêu có đa tình thì [E] cũng như vôi
Khi [Am] mưa hết cơn rồi nếu [E] sông còn vui ra mà chơi
[Am] Một góc tim hồng là [E] chút thơm tho
[Am] Lòng trót quên người tim [E] cháy như bụi tro
[Am] Tôi ngồi [E] viết cho tôi
[Dm] Trang sách ghi hết [B] đời tình [E] đắng
[Am] Bao giờ [E] viết được 
[Dm] Những câu thơ bình [B] yên [E] rướm [Am] lệ.
[Am] Cuộc lễ chưa tàn người [E] trốn đi đâu
Bỏ [Am] lại đám đông này thoắt [E] đã quên nhau
[Am] Khi chúng ta [E] vẫn đang nô đùa
[Am] Buồn có khi còn chất [E] chứa.
[Am] Cơ hàn [E] vẫn không buồn
[Dm] Tim đã rung hết [B] thời nồng [E] thắm
[Am] Bao giờ [E] mới được 
[Dm] Hát an vui vài [B] câu [E] hát [Am] tình.
* [E] Há ha tim [Am] mới lên tiếng
[Dm] Tiếng đau như [G] tiếng than van
[E] Nếu em còn [Am] biết yêu
[Dm] Thì đến đây cùng tôi mỗi [E] chiều.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một góc tim hồng

Quốc Bảo
[Am] Một góc tim hồng còn [E] tiếc không cho
Để [Am] người cứ xa người những [E] sáng âu lo
[Am] Em đã tan với [E] cơn mưa rào
Còn [Am] lại chút son nhoè nếp [E] áo.
Người [Am] yêu có đa tình thì [E] cũng như vôi
Khi [Am] mưa hết cơn rồi nếu [E] sông còn vui ra mà chơi
[Am] Một góc tim hồng là [E] chút thơm tho
[Am] Lòng trót quên người tim [E] cháy như bụi tro
[Am] Tôi ngồi [E] viết cho tôi
[Dm] Trang sách ghi hết [B] đời tình [E] đắng
[Am] Bao giờ [E] viết được 
[Dm] Những câu thơ bình [B] yên [E] rướm [Am] lệ.
[Am] Cuộc lễ chưa tàn người [E] trốn đi đâu
Bỏ [Am] lại đám đông này thoắt [E] đã quên nhau
[Am] Khi chúng ta [E] vẫn đang nô đùa
[Am] Buồn có khi còn chất [E] chứa.
[Am] Cơ hàn [E] vẫn không buồn
[Dm] Tim đã rung hết [B] thời nồng [E] thắm
[Am] Bao giờ [E] mới được 
[Dm] Hát an vui vài [B] câu [E] hát [Am] tình.
* [E] Há ha tim [Am] mới lên tiếng
[Dm] Tiếng đau như [G] tiếng than van
[E] Nếu em còn [Am] biết yêu
[Dm] Thì đến đây cùng tôi mỗi [E] chiều.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com