1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Lần Lỡ Yêu

Cuộn trang

Một lần đã lỡ [Bm]bước chân [Bm]vào chốn giấc mơ tình ái Một [Bm]lần đã [F#7]lỡ bước chân vào chốn những câu chuyện bùon [F#7]Một lần như [F#7]nát tan [Bm]một lần thêm trái ngang một lần chia cắt trái tim đau thật lâu Một [Bm]ngày [Bm][F#7]mong nhớ tiếng iu trọn kiếp sẽ không gặp nữa ha a í a Một [Bm]ngày [F#7]thương nhớ tiếng iu trọn kiếp sẽ luôn mong chờ ha a í a Một ngày [F#7]ta tái [Bm][F#7]một [Bm]ngày ta ngủ mê một ngày đau xót trái tim thêm ê chề Hãy nói với [Em/A]chính mình [D]ta [D]chẳng khi nào còn mải mê tình iu. [F#7] [Bm] Bm[D7] Hãy nói với chính lòng ta chẳng khi nào còn iu đương nồng thắm Đã biết [G]trái [Bm]cấm [D]xin [D]đừng gắn thêm mặn đắng. Đã biết nói dối xin đừng nói câu từ chối Đã [F#7]biết [D]nước [Bm]mắt. [A] [G]Đã [F#7]biết khóc lóc. Đã biết những đớn đau xót xa Một [Bm]lần đã [Bm]lỡ [Bm]bước [F#7]chân vào chốn ái ân lừa dối. Một lần đã lỡ bước chân vào chốn giấc mơ thiên đường Một [F#7]lần thêm vỡ tan [F#7]một lần [Bm]thêm trái ngang. Một lần ta bước trái tim ta thêm bùon Hãy nói với chính mình ta chẳng khi nào còn mải mê tình iu Hãy nói với chính lòng ta chẳng khi nào còn iu đương nồng thắm Đã biết trái cấm xin đừng gắn thêm mặn đắng. Đã biết nói dối xin đừng nói câu từ chối Đã biết nước mắt….Đã biết khóc lóc…..Đã biết những đớn đau xót xa

Video hướng dẫn