highlight chords
				                  [Gm]    
Rồi một hô m nhận ra 
      [F]     
Trái tim e m giờ đây 
      [D#]       [A#] 
Hết yêu an h, nào đâu dám n ói. 
 

      [D#]     
Một thời gi an dần qua 
      [F]     
Rồi anh cũ ng nhận ra 
      [D#]        [F]  
Biết sao đâ y, trách em được gì. 


      [Gm]      
Lời yêu thư ơng ngày xưa 
     [F]     
Đã tan th eo màn mưa 
     [D#]       [A#]  
Bởi em kh ông là em hôm tr ước. 
 

      [D#]    
Nhìn em qua y mặt đi 
       [F]    
Ngập ngừng c âu từ ly 
      [D#]     [D] 
Sớm mai đây la xa mãi x a. 
 

      [Gm]        
Ngày mai sẽ như giấc mơ thôi 
     [F]           
Vì hai đ ứa hai lối phương trời 
      [D#]        [A#] 
Một lần nữ a mất nhau trong đ ời. 
 

      [F]         
Đành lòng ô m mộng mơ lứa đôi 
      [A#]         
Vùi chôn h ết vào mây gió trôi 
      [D#]       [D]  
Nắm tay nh au một lần sau c uối. 
 

      [Gm]          
Giọt nước m ắt em giấu trong lòng 
     [F]         
Vì em số ng dã quá mơ mộng 
     [D#]        [A#] 
Rồi ngày mai biết ta còn a i. 
 

      [F]         
Ngày hôm q ua nào anh dám tin 
      [A#]          
Một tình y êu đẹp như trăng sao 
     [D#] [F]      [Gm] 
Mà hôm na y đ ã theo ngàn m ây. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một Lần Nữa

				                  [Gm]    
Rồi một hô m nhận ra 
      [F]     
Trái tim e m giờ đây 
      [D#]       [A#] 
Hết yêu an h, nào đâu dám n ói. 
 

      [D#]     
Một thời gi an dần qua 
      [F]     
Rồi anh cũ ng nhận ra 
      [D#]        [F]  
Biết sao đâ y, trách em được gì. 


      [Gm]      
Lời yêu thư ơng ngày xưa 
     [F]     
Đã tan th eo màn mưa 
     [D#]       [A#]  
Bởi em kh ông là em hôm tr ước. 
 

      [D#]    
Nhìn em qua y mặt đi 
       [F]    
Ngập ngừng c âu từ ly 
      [D#]     [D] 
Sớm mai đây la xa mãi x a. 
 

      [Gm]        
Ngày mai sẽ như giấc mơ thôi 
     [F]           
Vì hai đ ứa hai lối phương trời 
      [D#]        [A#] 
Một lần nữ a mất nhau trong đ ời. 
 

      [F]         
Đành lòng ô m mộng mơ lứa đôi 
      [A#]         
Vùi chôn h ết vào mây gió trôi 
      [D#]       [D]  
Nắm tay nh au một lần sau c uối. 
 

      [Gm]          
Giọt nước m ắt em giấu trong lòng 
     [F]         
Vì em số ng dã quá mơ mộng 
     [D#]        [A#] 
Rồi ngày mai biết ta còn a i. 
 

      [F]         
Ngày hôm q ua nào anh dám tin 
      [A#]          
Một tình y êu đẹp như trăng sao 
     [D#] [F]      [Gm] 
Mà hôm na y đ ã theo ngàn m ây. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com