highlight chords
1. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Là [Am] lòng anh tan [C] nát
Cả [Am] trời mây u [F] ám
Thời [E7] gian vẫn âm [Am] thầm
Âm [Dm] thầm hằn trên [Am] bia đá [E7] xanh.
2. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Là [Am] lòng anh se [C] thắt
Cả [Am] ngàn cây im [F] tiếng
Chịu [E7] tang khóc mối [Am] tình
Mối [Dm] tình như nghĩa [C] trang lạnh [Am] lùng
ĐK: Đường [Am] mây lối gió ai người [E] hay
Tình [E7] yêu chấp cánh ra biển [Am] khơi
Trời [F] cao man mác xanh nghìn [E] đời
Bụi [Dm] hồng lắm gót kiếp thương [E] vay
Mùa không [Am] lạnh mà [E] sao hồn băng [E7] giá.
3. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Tuổi [Am] hồng thành vô [C] nghĩa
Tình [Am] chờ còn chưa [F] mất 
Tình [E7] yêu đã tan [Am] tành
Tan [Dm] tành tựa sương [E7] khói chiều [Am] hoang.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày không có em

Y Vân
1. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Là [Am] lòng anh tan [C] nát
Cả [Am] trời mây u [F] ám
Thời [E7] gian vẫn âm [Am] thầm
Âm [Dm] thầm hằn trên [Am] bia đá [E7] xanh.
2. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Là [Am] lòng anh se [C] thắt
Cả [Am] ngàn cây im [F] tiếng
Chịu [E7] tang khóc mối [Am] tình
Mối [Dm] tình như nghĩa [C] trang lạnh [Am] lùng
ĐK: Đường [Am] mây lối gió ai người [E] hay
Tình [E7] yêu chấp cánh ra biển [Am] khơi
Trời [F] cao man mác xanh nghìn [E] đời
Bụi [Dm] hồng lắm gót kiếp thương [E] vay
Mùa không [Am] lạnh mà [E] sao hồn băng [E7] giá.
3. Một [Am] ngày không có [Dm] em 
Tuổi [Am] hồng thành vô [C] nghĩa
Tình [Am] chờ còn chưa [F] mất 
Tình [E7] yêu đã tan [Am] tành
Tan [Dm] tành tựa sương [E7] khói chiều [Am] hoang.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com