1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày mùa đông - Bằng Kiều

Cuộn trang

[Fm] [Eb] [Cm] / Rồi một ngày trời không biết x anh-- . [Ab] [C7] [Fm] / Rồi một ngày hàng cây vắng t anh-- / [Bm] [Dbmaj7] / Và cơn gió mang mùa đông tới . [G9] [C7] Cuốn bay theo đám lá vàng rơi .. . Bờ cỏ này giọt sương đã tan Bậc thềm này còn in dấu chân Mùa đông tới anh chờ em mãi Lá hoa thu sang nay đã úa tàn ... [F7] [Bbm] [Eb] / Giờ đây anh biết anh b iết đã mất em rồi đấy . .. [Dbmaj7] N gày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi ... Gm7(b5) [C7] Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói .. .� [Fm] Còn yêu mãi . .. Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy ... Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi ... Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói ... Còn yêu mãi ..... (Giờ đây em biết ...) [Fm] / Anh mãi yêu em . .. [Eb7] [Fm] / Anh mãi yêu em .. . [Bbm7] [Fm] / Anh mãi yêu em .. .

Video hướng dẫn