1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một ngày

Cuộn trang

Capo ngăn 1 [Em] [Bm] Một ngày thật b uồn một ngày vắng an h [C] [G] [Bm] Một ngày dài vì thiếu anh, một ng ày chỉ còn bóng đê m hù ơ [Em] [Bm] M ột ngày muộn sầu vì chẳng có anh [C] [C] Để rồi lại càng nhớ thê m, nhớ tiếng nói êm đ ềm [C] [Em] Này người ơi có bi ết em ngóng ch ờ [C] [Am7] Và chờ mong làm co n tim hững hờ [C] [G] Từng ngày qua em vẫ n luôn ngóng c hờ [G] [D] Làm sao đây để v ơi nỗi nhớ mo ng [G] V iết khúc ca với bao lời yêu thương [D] [D] Cất tiếng ca trong lòng đầy tơ vươn g [Am] Ôm mộng mơ nhiều mon g rằng anh hiểu [C] [D] Phải chăn g lòng em đang i u Có những khi trong anh đầy hoài nghi Cũng có khi đêm về nhiều suy nghĩ Nhưng đừng nghi ngờ xin đừng hững hờ [C] [D] [G] Để e m sẽ mã i nuôi mong ch ờ

Video hướng dẫn