1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một người đi một người quên

Cuộn trang

1. Một lần biển [Am] hát ru giấc ngủ [F] đêm Một lần biển [G] êm dìu tình lên chơi [C] vơi Một lần biển [Am] khóc rơi trên môi [Dm] ai Một lần em [E7] đi biển cồn cào bão giông 2. Tình nào chợt [Am] đến tay ấm bàn [F] tay Rượu nào chẳng [G] say giờ chỉ mình ta [C] uống Đừng có tiếc [Am] nuối em ơi em [Dm] ơi Thà mình xa [E7] nhau còn hơn gần [Am] nhau [E7] ĐK: [C] Đêm dài như mùa đông Một mình [F] tôi đi [E7] trên đôi chân [Am] trần Lạnh buốt đêm [G] dài, tình phai tình phai Biết [C] không biết không [Am] em ơi Dù tình lên [Em] khơi [A7] biển cạn non [Dm] mòn [G] Xin một lần tạ [C] lỗi, tạ lỗi [G] với đêm, tạ lỗi [C] với em [E7] 3. Một lần ngồi [Am] khóc mưa qua trăm [F] năm Thà một lần [G] quên ngàn đời còn tiếc [C] nuối Một mình ngồi [Am] hát ru đêm xa [Dm] người Một lần người [E7] đi một lần người [Am] quên

Video hướng dẫn