1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một phút cô đơn (Lonely)

Cuộn trang

[Em] Mùa đông vừa [G] sang sáng nay, [Em] chợt thấy cô đơn [D] ùa về [Em] [Em] Mùa trước mình [G] vẫn có nhau, [Em] đùa vui cùng [D] theo mây gió [Em] [Em] Mùa đông [C] qua [D] cơn gió [G] lạ, [Em] tình đôi [C] ta [D] như chiếc [Em][Em] Nhẹ rơi [C] xuống [D] rơi lững [G] lờ, [Em] cùng dòng [C] sông [D] biết về [Em] đâu? [Em] Người hỡi [G], vì sao cách xa? [Em] Để ta tiếc [D] thương ngày [Em] qua [Em] Vì em, [G] vì em phải không? [Em] Ngồi khóc, [D] khóc cho tình [Em] xa [Em] Làn gió [G] mùa đông sáng nay, [Em] lạnh buốt [D] con tim [Em] dại khờ [Em] Ngồi nhớ tình yêu [G] chúng ta, [Em] giờ đã tàn [D] theo mây [Em] gió Valse [Em] Mùa đông [C] qua [D] cơn gió [G] lạ, [Em] tình đôi [C] ta [D] như chiếc [Em][Em] Nhẹ rơi [C] xuống [D] rơi lững [G] lờ, [Em] cùng dòng [C] sông [D] biết về [Em] đâu? [Em]Lặng lẽ [G] nhìn chiếc lá rơi, [Em] một phút cô [D] đơn mình [Em] em [Em] Ngồi đếm [G] thời gian cách xa, [Em] người đã [D] không quay [Em] trở lại

Video hướng dẫn