1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một sớm bình minh

Cuộn trang

[F] [Dm] [Gm] Cõng hạt giống trên lưng địu c on thơ , con thơ trước ng ực . [Gm] [F] Qua cá nh rừng mẹ lên nương mặt trời c hưa thức [F] [Dm] [Gm] Bao ngày tháng gian lao , giọt m ồ hôi mẹ tưới đất cà nh. [C] Chà h ạt xong , ôm con mẹ hát [Eb] [C] Lờ i hát , âm vang mãi xa xôi núi rừng n ơi đây . [Eb] [C] Lờ i hát , cho con suối con sông về đồng x anh thêm [F] Để thấy con thơ ngủ ngoan , [F7] lòng mẹ càng th ấy yêu con nhiều hơn , [Bb] [C] ngủ ng oan con yêu mẹ còn lên rẫy sớm c hiều. [F] Rồi những gian nan nặng vai [F7] để lại từng v ết nhăn theo thời gian [Dm] [Bb] [C] Màu x anh xanh trên mái t óc dần ph ai. [F] [Bb] [Gm] [C] Tình y êu mênh mông biển trờ i , ấm áp vòng tay cho c on nên người [Gm] [C] [Bb] [C] bao nh iêu hạt gạo , từng giọ t mồ hô i -------r ơi [F] [Bb] [Gm] [C] Để sớ m mai con thức d ậy ,thấy ánh bình minh phía x a chân trời [Gm] [C] [F] cho con thêm một ngày m ới , một ngày tràn đầy yêu t hương.

Video hướng dẫn