highlight chords
				             [F]               [Dm]            [Gm]  
Cõng hạt giống trên lưng địu c on thơ , con thơ trước ng ực . 
    [Gm]               [F]    
Qua cá nh rừng mẹ lên nương mặt trời c hưa thức 
 [F]                [Dm]         [Gm] 
Bao ngày tháng gian lao , giọt m ồ hôi mẹ tưới đất cà nh. 
   [C]            
Chà h ạt xong , ôm con mẹ hát 
  [Eb]                  [C]    
Lờ i hát , âm vang mãi xa xôi núi rừng n ơi đây . 
  [Eb]                   [C]    
Lờ i hát , cho con suối con sông về đồng x anh thêm 
 [F]              
Để thấy con thơ ngủ ngoan , 
        [F7]           
lòng mẹ càng th ấy yêu con nhiều hơn , 
    [Bb]               [C]   
ngủ ng oan con yêu mẹ còn lên rẫy sớm c hiều. 
 [F]              
Rồi những gian nan nặng vai 
       [F7]           
để lại từng v ết nhăn theo thời gian 
   [Dm]         [Bb]    [C]  
Màu x anh xanh trên mái t óc dần ph ai. 
    [F]          [Bb]   [Gm]        [C]       
Tình y êu mênh mông biển trờ i , ấm áp vòng tay cho c on nên người 
    [Gm]          [C]   [Bb]    [C] 
bao nh iêu hạt gạo , từng giọ t mồ hô i -------r ơi 
   [F]        [Bb]     [Gm]        [C]      
Để sớ m mai con thức d ậy ,thấy ánh bình minh phía x a chân trời 
    [Gm]       [C]              [F]   
cho con thêm một ngày m ới , một ngày tràn đầy yêu t hương. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Một sớm bình minh

				             [F]               [Dm]            [Gm]  
Cõng hạt giống trên lưng địu c on thơ , con thơ trước ng ực . 
    [Gm]               [F]    
Qua cá nh rừng mẹ lên nương mặt trời c hưa thức 
 [F]                [Dm]         [Gm] 
Bao ngày tháng gian lao , giọt m ồ hôi mẹ tưới đất cà nh. 
   [C]            
Chà h ạt xong , ôm con mẹ hát 
  [Eb]                  [C]    
Lờ i hát , âm vang mãi xa xôi núi rừng n ơi đây . 
  [Eb]                   [C]    
Lờ i hát , cho con suối con sông về đồng x anh thêm 
 [F]              
Để thấy con thơ ngủ ngoan , 
        [F7]           
lòng mẹ càng th ấy yêu con nhiều hơn , 
    [Bb]               [C]   
ngủ ng oan con yêu mẹ còn lên rẫy sớm c hiều. 
 [F]              
Rồi những gian nan nặng vai 
       [F7]           
để lại từng v ết nhăn theo thời gian 
   [Dm]         [Bb]    [C]  
Màu x anh xanh trên mái t óc dần ph ai. 
    [F]          [Bb]   [Gm]        [C]       
Tình y êu mênh mông biển trờ i , ấm áp vòng tay cho c on nên người 
    [Gm]          [C]   [Bb]    [C] 
bao nh iêu hạt gạo , từng giọ t mồ hô i -------r ơi 
   [F]        [Bb]     [Gm]        [C]      
Để sớ m mai con thức d ậy ,thấy ánh bình minh phía x a chân trời 
    [Gm]       [C]              [F]   
cho con thêm một ngày m ới , một ngày tràn đầy yêu t hương. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com