1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

một vạn năm một con thuyền

Cuộn trang

[A] [E] [F#m] [D] [D] [C#m] [D] [E] .........Đêm q ua trong giấc ngủ v ùi, tự d ưng anh mơ n ăm tháng, chún g ta bé dại, cùng nhau đùa vui trướ c nhà. Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây. [D] [E] [F#m] [F#m] [E] [E] Rồi cùng năm thán g dập dìu con sóng, t huyền tình chìm đắm, giấc mơ tình y êu vội vàng tan v ỡ. Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi. [A] [E] [F#m] [E] [D] [A] [D] Xếp thuyền giấy bu ồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại [E] những năm tháng ta bì nh yên. [C#m] Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu [A] anh vẫn như ngà y nào. Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây. Rồi cùng năm tháng dập dìu con sóng, thuyền tình chìm đắm, giấc mơ tình yêu vội vàng tan vỡ. Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi. Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên. Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như ngày nào. Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên. Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như ... ngày nào.

Video hướng dẫn