highlight chords
				                                       
Born a poor young country boy - Mother Nature"s son 
                           
All day long I"m sitting singing songs for everyone 
                          
Sit beside a mountain steam - see her waters rise 
                         
Listen to the pretty sound of music as she flies 
                       
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
                   
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
     
Doo dooo 
                          
Find me in my field of grass - Mother Nature"s son 
                         
Swaying daises sing a lazy song beneath the sun 
                       
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
                   
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
            
Doo doo doo doo doooo 
        
Yeah yeah yeah 
          
Mother Nature"s son 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mother natures son - The Beatles

				                                       
Born a poor young country boy - Mother Nature"s son 
                           
All day long I"m sitting singing songs for everyone 
                          
Sit beside a mountain steam - see her waters rise 
                         
Listen to the pretty sound of music as she flies 
                       
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
                   
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
     
Doo dooo 
                          
Find me in my field of grass - Mother Nature"s son 
                         
Swaying daises sing a lazy song beneath the sun 
                       
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
                   
Doo doo doo doo doo doo doo doo doo 
            
Doo doo doo doo doooo 
        
Yeah yeah yeah 
          
Mother Nature"s son 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com