highlight chords
Lời tiếng Anh (by Twins)
when that [C]day i hear your [G]voice
i have [C]some special [Am]fee ling
let [G]me always [Am]think [F]i don't wanna [G]forget you
i [C]re member at [G]the day
you are [Am]always on [G]my mind
[Am]even though i just [G]can think [C]about you
if the [C]day in the [F]fu ture
this love [C]will becoming [Am]true
i've [C]never change my [C]mind that i will [Dm]love you [G]fore ver
i don't [C]care how fool it [F]is
i will [C]let my dream come [Am]true
C Am Dm G
i will [C]tell you something [Am]i wanna let [Dm]you know, i let [G]you know
i love [C]you, loving [Am]you, as [F]the mouse love [C]the rice
even [F]every day has [C]storm, i will [Dm]always by [G]your side
i miss [C]you, missing [Am]you, i [F]don't care how hard [C]it is
i just [F]want you be [C]hap py, [Dm]every [G]thing, i do it [C]for you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mouse Love Rice

N/A
Lời tiếng Anh (by Twins)
when that [C]day i hear your [G]voice
i have [C]some special [Am]fee ling
let [G]me always [Am]think [F]i don't wanna [G]forget you
i [C]re member at [G]the day
you are [Am]always on [G]my mind
[Am]even though i just [G]can think [C]about you
if the [C]day in the [F]fu ture
this love [C]will becoming [Am]true
i've [C]never change my [C]mind that i will [Dm]love you [G]fore ver
i don't [C]care how fool it [F]is
i will [C]let my dream come [Am]true
C Am Dm G
i will [C]tell you something [Am]i wanna let [Dm]you know, i let [G]you know
i love [C]you, loving [Am]you, as [F]the mouse love [C]the rice
even [F]every day has [C]storm, i will [Dm]always by [G]your side
i miss [C]you, missing [Am]you, i [F]don't care how hard [C]it is
i just [F]want you be [C]hap py, [Dm]every [G]thing, i do it [C]for you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com