highlight chords
				                 
Capo 3th 
[Em]        [Am]        [D]     [G]     
Hạt mưa, hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc bóng hoàng hôn. 
[Em]         [Am]   Bsus  [B7]  
Chiều mưa, từng cơn gió về đây, về đây. 
[Em]        [Am] [D]    [G]   
Hạt mưa, làm ướt áo, ướt tóc mềm. 
    [Em]          [Am]   Bsus  [B7]  
Gió lại về đây gửi theo cánh én, về đâu về đâu. 
   
ĐK: 
[Em]        [Am]   [D]       [G]   
Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. 
.]Em          [Am]  [D]      [G]  
Đứng trong mưa nhìn bóng chim bay xa xa về đâu. 
    [C]    [Am]     [B7]  
Hạt mưa rơi hay là nước mắt rơi. 
 

[Em]         [Am]  [D]          [G]  
Đi trong mưa nhặt lá rơi ôi thênh thang lòng tôi. 
[Em]          [Am] [D]           [G]   
Nghe cơn mưa thầm khóc ai khóc cho tôi một bóng chim. 
        [C]          [Am] [B7]  
Đường về trong tim lặng nghe tiếng gió mưa. 
 

[Em]        [Am]    [D]     [G]   
Lại mưa, trời lại mưa, mưa mãi trong tôi. 
[Em]         [Am]  
Chiều mưa cây trút lá. 
   Bsus   [B7] 
Bình yên, bình yên. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa - 5 dòng kẻ

				                 
Capo 3th 
[Em]        [Am]        [D]     [G]     
Hạt mưa, hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc bóng hoàng hôn. 
[Em]         [Am]   Bsus  [B7]  
Chiều mưa, từng cơn gió về đây, về đây. 
[Em]        [Am] [D]    [G]   
Hạt mưa, làm ướt áo, ướt tóc mềm. 
    [Em]          [Am]   Bsus  [B7]  
Gió lại về đây gửi theo cánh én, về đâu về đâu. 
   
ĐK: 
[Em]        [Am]   [D]       [G]   
Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. 
.]Em          [Am]  [D]      [G]  
Đứng trong mưa nhìn bóng chim bay xa xa về đâu. 
    [C]    [Am]     [B7]  
Hạt mưa rơi hay là nước mắt rơi. 
 

[Em]         [Am]  [D]          [G]  
Đi trong mưa nhặt lá rơi ôi thênh thang lòng tôi. 
[Em]          [Am] [D]           [G]   
Nghe cơn mưa thầm khóc ai khóc cho tôi một bóng chim. 
        [C]          [Am] [B7]  
Đường về trong tim lặng nghe tiếng gió mưa. 
 

[Em]        [Am]    [D]     [G]   
Lại mưa, trời lại mưa, mưa mãi trong tôi. 
[Em]         [Am]  
Chiều mưa cây trút lá. 
   Bsus   [B7] 
Bình yên, bình yên. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com