1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa - 5 dòng kẻ

Cuộn trang

Capo 3th [Em] [Am] [D] [G] Hạt mưa, hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc bóng hoàng hôn. [Em] [Am] Bsus [B7] Chiều mưa, từng cơn gió về đây, về đây. [Em] [Am] [D] [G] Hạt mưa, làm ướt áo, ướt tóc mềm. [Em] [Am] Bsus [B7] Gió lại về đây gửi theo cánh én, về đâu về đâu. ĐK: [Em] [Am] [D] [G] Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. .]Em [Am] [D] [G] Đứng trong mưa nhìn bóng chim bay xa xa về đâu. [C] [Am] [B7] Hạt mưa rơi hay là nước mắt rơi. [Em] [Am] [D] [G] Đi trong mưa nhặt lá rơi ôi thênh thang lòng tôi. [Em] [Am] [D] [G] Nghe cơn mưa thầm khóc ai khóc cho tôi một bóng chim. [C] [Am] [B7] Đường về trong tim lặng nghe tiếng gió mưa. [Em] [Am] [D] [G] Lại mưa, trời lại mưa, mưa mãi trong tôi. [Em] [Am] Chiều mưa cây trút lá. Bsus [B7] Bình yên, bình yên.

Video hướng dẫn