1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa bên thành phượng cũ

Cuộn trang

1. Bay ngang [D] trời một dòng nhớ Cho xanh [A] đời loài cỏ [Bm] khô Bay ngang [D] lòng một dòng tiếc Cho xanh [E7] hồn người lẻ [A] loi. Mây bay [D] từ mồ dĩ vãng Bay qua [A] bờ thành phượng [Bm] xưa Cho em [D] về chiều lặng lẽ Nghe trong [E7] lòng lệ theo [A] mưa. ĐK: [D] Mưa chia người từ ngày đó Em qua [A] cầu hồn nổi gió Sông sâu [D] gọi một dòng [E7] nhớ trôi ơ [A] hờ. [D] Em đi rồi và từ đó Mưa bay [A] nhiều vào lòng phố Cây me [D] già chợt vàng [E7] lá bay theo [A] em 2. Hôm em [D] về ngoài thành vắng Trông lên [A] hàng phượng ngủ [Bm] mưa Em đi [D] tìm nhặt một cánh Rưng rưng [E7] nhìn màu tuổi [A] thơ. Khi quay [D] về thành nội cũ Nghe hoang [A] tàn kỷ niệm [Bm] bay Em không [D] cầm được lệ nữa Nên gục [E7] đầu vào đôi [A] tay.

Video hướng dẫn