highlight chords
1. Bay ngang [D] trời một dòng nhớ
Cho xanh [A] đời loài cỏ [Bm] khô
Bay ngang [D] lòng một dòng tiếc
Cho xanh [E7] hồn người lẻ [A] loi.
Mây bay [D] từ mồ dĩ vãng
Bay qua [A] bờ thành phượng [Bm] xưa
Cho em [D] về chiều lặng lẽ
Nghe trong [E7] lòng lệ theo [A] mưa.
ĐK:
[D] Mưa chia người từ ngày đó
Em qua [A] cầu hồn nổi gió
Sông sâu [D] gọi một dòng [E7] nhớ trôi ơ [A] hờ.
[D] Em đi rồi và từ đó
Mưa bay [A] nhiều vào lòng phố
Cây me [D] già chợt vàng [E7] lá bay theo [A] em
2. Hôm em [D] về ngoài thành vắng
Trông lên [A] hàng phượng ngủ [Bm] mưa
Em đi [D] tìm nhặt một cánh
Rưng rưng [E7] nhìn màu tuổi [A] thơ.
Khi quay [D] về thành nội cũ
Nghe hoang [A] tàn kỷ niệm [Bm] bay
Em không [D] cầm được lệ nữa
Nên gục [E7] đầu vào đôi [A] tay.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa bên thành phượng cũ

Đynh Trầm Ca
1. Bay ngang [D] trời một dòng nhớ
Cho xanh [A] đời loài cỏ [Bm] khô
Bay ngang [D] lòng một dòng tiếc
Cho xanh [E7] hồn người lẻ [A] loi.
Mây bay [D] từ mồ dĩ vãng
Bay qua [A] bờ thành phượng [Bm] xưa
Cho em [D] về chiều lặng lẽ
Nghe trong [E7] lòng lệ theo [A] mưa.
ĐK:
[D] Mưa chia người từ ngày đó
Em qua [A] cầu hồn nổi gió
Sông sâu [D] gọi một dòng [E7] nhớ trôi ơ [A] hờ.
[D] Em đi rồi và từ đó
Mưa bay [A] nhiều vào lòng phố
Cây me [D] già chợt vàng [E7] lá bay theo [A] em
2. Hôm em [D] về ngoài thành vắng
Trông lên [A] hàng phượng ngủ [Bm] mưa
Em đi [D] tìm nhặt một cánh
Rưng rưng [E7] nhìn màu tuổi [A] thơ.
Khi quay [D] về thành nội cũ
Nghe hoang [A] tàn kỷ niệm [Bm] bay
Em không [D] cầm được lệ nữa
Nên gục [E7] đầu vào đôi [A] tay.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com