highlight chords
				              [Em]    [D]     [Em]       [D]    [Em] 
Khi gió đồng ngát thơm ,rợp trời chim én luợn  
  [Em]    [D]     [Em]           [Am] 
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành  
  [Em]          [Am]          
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ 
  [Bm7]             [Em]    
Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. 
  [Em]             [Am]      [G] 
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh  
  [Am]                     [Em] 
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào  
  [Em]           [Am]     [D] 
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại  
    [G]      [Bm7] 
Bên anh em gần mãi  
                [Em] 
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.  
                       
Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn 
                       
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành 
                       
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ 
                    
Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. 
                      
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh 
                        
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào 
                    
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại. 
          
Bên anh em gần mãi 
                 
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. 
          
Bên anh em gần mãi 
                
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa chim én bay (Em)

				              [Em]    [D]     [Em]       [D]    [Em] 
Khi gió đồng ngát thơm ,rợp trời chim én luợn  
  [Em]    [D]     [Em]           [Am] 
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành  
  [Em]          [Am]          
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ 
  [Bm7]             [Em]    
Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. 
  [Em]             [Am]      [G] 
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh  
  [Am]                     [Em] 
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào  
  [Em]           [Am]     [D] 
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại  
    [G]      [Bm7] 
Bên anh em gần mãi  
                [Em] 
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.  
                       
Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn 
                       
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành 
                       
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ 
                    
Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. 
                      
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh 
                        
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào 
                    
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại. 
          
Bên anh em gần mãi 
                 
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. 
          
Bên anh em gần mãi 
                
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com