highlight chords
				               [Am] [Fmaj7]     [Em7]   [Am]  
Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi 
  [Dm7]    [Em]     [Am] 
... Phố khuya vắng người  
    [Fmaj7]    [Em7]     [Am] 
Biết xa em, mùa đông phố thêm buồn  
  [Dm7]  [Em]    [Am] 
... Gió bấc mưa phùn  
  [F]        [Cmaj7]  
Quên đi những chuyện ngày xưa 
   [Dm7]   [Em7]   [Am]  
Đừng nhắc em thêm đau lòng 
   [Fmaj7]     [C]    
Nhưng anh yêu thương vẫn còn 
   [E7]     [Am] 
Trong anh vẫn còn  
 

          [Fmaj7]     [G]   [Em]    [Am] 
Mùa đông không biết hát những bài tình ca , biết yêu  
          [Dm7]   [E7]    [Am] 
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng  
 

          [Fmaj7]    [G]    [Em]    [Am] 
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau , biết yêu  
    [Dm7]     [E7]   [Am] 
Là những lúc đứt lìa cách xa  
 

                  
Biết xa anh, niềm vui mất theo rồi 
          
Tháng năm không đợi 
                  
Biết heo may mùa đông rất lạnh lùng 
         
Gió mưa vô chừng 
 

               
Quên đi những chuyện tình xưa 
             
Để biết sẽ không bao giờ 
               
Nhưng anh yêu thương vẫn còn 
         
Tháng năm vẫn còn 
 

                          
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu 
                    
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng 
                          
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu 
               
Là những lúc đứt lìa cách xa 
 

       [Dm7]   [Cmaj7] 
Rồi mùa đông sẽ đi qua  
     [Am]   [Em]   [Fmaj7] 
Mưa phùn gió bấc sẽ qua  
      [Em7]  [E7]       [Am] 
Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi  
 

       
(nâng 1 cung) 
                          
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu 
                    
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng 
                          
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu 
               
Là những lúc đứt lìa cách xa 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa đông sẽ qua (Huy Tuấn)

				               [Am] [Fmaj7]     [Em7]   [Am]  
Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi 
  [Dm7]    [Em]     [Am] 
... Phố khuya vắng người  
    [Fmaj7]    [Em7]     [Am] 
Biết xa em, mùa đông phố thêm buồn  
  [Dm7]  [Em]    [Am] 
... Gió bấc mưa phùn  
  [F]        [Cmaj7]  
Quên đi những chuyện ngày xưa 
   [Dm7]   [Em7]   [Am]  
Đừng nhắc em thêm đau lòng 
   [Fmaj7]     [C]    
Nhưng anh yêu thương vẫn còn 
   [E7]     [Am] 
Trong anh vẫn còn  
 

          [Fmaj7]     [G]   [Em]    [Am] 
Mùa đông không biết hát những bài tình ca , biết yêu  
          [Dm7]   [E7]    [Am] 
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng  
 

          [Fmaj7]    [G]    [Em]    [Am] 
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau , biết yêu  
    [Dm7]     [E7]   [Am] 
Là những lúc đứt lìa cách xa  
 

                  
Biết xa anh, niềm vui mất theo rồi 
          
Tháng năm không đợi 
                  
Biết heo may mùa đông rất lạnh lùng 
         
Gió mưa vô chừng 
 

               
Quên đi những chuyện tình xưa 
             
Để biết sẽ không bao giờ 
               
Nhưng anh yêu thương vẫn còn 
         
Tháng năm vẫn còn 
 

                          
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu 
                    
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng 
                          
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu 
               
Là những lúc đứt lìa cách xa 
 

       [Dm7]   [Cmaj7] 
Rồi mùa đông sẽ đi qua  
     [Am]   [Em]   [Fmaj7] 
Mưa phùn gió bấc sẽ qua  
      [Em7]  [E7]       [Am] 
Rồi mùa đông sẽ qua để ta mong đợi  
 

       
(nâng 1 cung) 
                          
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu 
                    
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng 
                          
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu 
               
Là những lúc đứt lìa cách xa 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com