highlight chords
				                  [Am]        [Em]      
Vẫn nguyên vẹn cuộc tình ngà y xưa đã trao 
    [F]    [G]  [C]  
Dù anh đã mất em từ lâu 
    [F]           [Em]     [Am]   
Tình yê kia vẫn đậm sâu dẫu c ho em đã ph ai màu 
    [F]    [G]     [C]   
Lời hẹ n ước sẽ yêu nhau bề n lâu. 
 

                      
Cuối con đường lặng thầm mình anh bước đi 
               
Từng cơn gió rét căm bờ vai 
                          
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài 
                     
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người. 
 

      [Am]       
Từng cơn g ió quá rét mướt 
      [Em]      
Thấm ướt đô i vai mỏi mòn 
    [F]     [G]  [C]    
Làm anh nhớ lúc e m cò n ở bên 
    [Dm]      
Cầm bà n tay của anh 
     [Am]     
Đặt lên má em hồng 
     [F]       [Em]   
Tự tìm a nh trao lời 1 h ơi ấm. 
 

                        
Ơ nơi ấy có gió rét chắc em sẽ không thấy buồn 
               
Vì Em đã đã có ai cùng ở bên 
                       
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người 
     [F]   [G]    [Am] 
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa gió rét

				                  [Am]        [Em]      
Vẫn nguyên vẹn cuộc tình ngà y xưa đã trao 
    [F]    [G]  [C]  
Dù anh đã mất em từ lâu 
    [F]           [Em]     [Am]   
Tình yê kia vẫn đậm sâu dẫu c ho em đã ph ai màu 
    [F]    [G]     [C]   
Lời hẹ n ước sẽ yêu nhau bề n lâu. 
 

                      
Cuối con đường lặng thầm mình anh bước đi 
               
Từng cơn gió rét căm bờ vai 
                          
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài 
                     
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người. 
 

      [Am]       
Từng cơn g ió quá rét mướt 
      [Em]      
Thấm ướt đô i vai mỏi mòn 
    [F]     [G]  [C]    
Làm anh nhớ lúc e m cò n ở bên 
    [Dm]      
Cầm bà n tay của anh 
     [Am]     
Đặt lên má em hồng 
     [F]       [Em]   
Tự tìm a nh trao lời 1 h ơi ấm. 
 

                        
Ơ nơi ấy có gió rét chắc em sẽ không thấy buồn 
               
Vì Em đã đã có ai cùng ở bên 
                       
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người 
     [F]   [G]    [Am] 
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com