1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa hè bất tận

Cuộn trang

[D] X a a ha ha ha [C] Mãi x a ... [Dsus4] Hàng núi ki a [D] [C] [G] Rồi một m ai...khi tôi lớn khô n...Tôi như đỉnh núi kia kìa... [D] [C] [Dsus4] Một dòn g sông.....đang trôi....Nó cứ trôi. .. [D] [Dsus4] [C] [G] Nhưng sông đâu ha y . . . .. . uh u h hh... nắng đang lịm tắt bên chi ều [Em] [G] Ư uh Chiều ch iều dòng sông như ch ơi vơi [Em] [G] Mùa hè dường như bất t ận [Em] [G] [D] Cánh đồng là ng làm tôi như hoa ng mang ố ô.. [Bm] [Em] [G] Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... [Em] [G] [Em] [G] [D] Tháng sá u kia tôi ù v ề, một giọt n ắng khi mặt trời đang lên ố ô [C] [D] Sẽ đến một n gày... Chỉ một ngày t hôi... [C] [G] Sẽ đến một n gày... Giọt nước mắt xuôi dòng... [Dsus4] [C] [D] Những cánh đồng xa nhhh...rất xa nhhh...bên ký ức tôi [D] [C] Tôi như đang mơ... Một giấc mơ... [G] Tôi bước đi từ ng bước quay về.... [Dsus4] [C] [G] Chiều chiều đổ cơn m ưa, cơn mưa xóa tan...bỏ lại nắng nơi đâu....... [Em] [D] [G] Sẽ mãi vẫn như từng ng ày, từng đê m mong m anh... [Em] [G] Mùa hè d ường như bất tận [Em] [D] [G] [D] Cánh đồng l àng làm tô i như h oang mang ố oh.. [Em] [D] [G] Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... [Em] [G] [Em] [G] Tháng sáu kia tôi ù về , một giọt nắn g khi mặt trời đan g lên ố ô [Bm] [C] [D] S ẽ đến một ngà y... Chỉ một ngày t hôi... [C] [G] Sẽ đến một ng ày... Giọt nước mắt xuôi d òng... [C] [D] Sẽ đến một ng ày... Chỉ một ngày thôi... [C] [G] Sẽ đến một ngà y... Giọt nước mắt xuôi dòng...

Video hướng dẫn