highlight chords
				             [D]      
X a a ha ha ha 
   [C]   
Mãi x a ... 
      [Dsus4] 
Hàng núi ki a 
     [D]          [C]            [G]    
Rồi một m ai...khi tôi lớn khô n...Tôi như đỉnh núi kia kìa... 
    [D]       [C]          [Dsus4] 
Một dòn g sông.....đang trôi....Nó cứ trôi. .. 
 [D]        [Dsus4]       [C]                [G] 
Nhưng sông đâu ha y . . . .. . uh u h hh... nắng đang lịm tắt bên chi ều 
        [Em]         [G]   
Ư uh Chiều ch iều dòng sông như ch ơi vơi 
   [Em]        [G] 
Mùa hè dường như bất t ận 
       [Em]        [G]    [D]  
Cánh đồng là ng làm tôi như hoa ng mang ố ô.. 
 

    [Bm]      [Em]          [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... 
     [Em]      [G]      [Em]          [G]   [D] 
Tháng sá u kia tôi ù v ề, một giọt n ắng khi mặt trời đang lên ố ô 
       [C]          [D]   
Sẽ đến một n gày... Chỉ một ngày t hôi... 
       [C]             [G]    
Sẽ đến một n gày... Giọt nước mắt xuôi dòng... 
 

          [Dsus4]    [C]        [D]  
Những cánh đồng xa nhhh...rất xa nhhh...bên ký ức tôi 
       [D]       [C]   
Tôi như đang mơ... Một giấc mơ... 
        [G]          
Tôi bước đi từ ng bước quay về.... 
           [Dsus4]     [C]           [G]     
Chiều chiều đổ cơn m ưa, cơn mưa xóa tan...bỏ lại nắng nơi đâu....... 
 

            [Em]     [D]    [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ng ày, từng đê m mong m anh... 
     [Em]     [G]  
Mùa hè d ường như bất tận 
      [Em]    [D]   [G]     [D]   
Cánh đồng l àng làm tô i như h oang mang ố oh.. 
 

    [Em]           [D]     [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... 
    [Em]       [G]       [Em]        [G]     
Tháng sáu kia tôi ù về , một giọt nắn g khi mặt trời đan g lên ố ô 
 

 [Bm]      [C]         [D]   
S ẽ đến một ngà y... Chỉ một ngày t hôi... 
       [C]             [G]   
Sẽ đến một ng ày... Giọt nước mắt xuôi d òng... 
 

       [C]         [D]    
Sẽ đến một ng ày... Chỉ một ngày thôi... 
        [C]           [G]    
Sẽ đến một ngà y... Giọt nước mắt xuôi dòng... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa hè bất tận

				             [D]      
X a a ha ha ha 
   [C]   
Mãi x a ... 
      [Dsus4] 
Hàng núi ki a 
     [D]          [C]            [G]    
Rồi một m ai...khi tôi lớn khô n...Tôi như đỉnh núi kia kìa... 
    [D]       [C]          [Dsus4] 
Một dòn g sông.....đang trôi....Nó cứ trôi. .. 
 [D]        [Dsus4]       [C]                [G] 
Nhưng sông đâu ha y . . . .. . uh u h hh... nắng đang lịm tắt bên chi ều 
        [Em]         [G]   
Ư uh Chiều ch iều dòng sông như ch ơi vơi 
   [Em]        [G] 
Mùa hè dường như bất t ận 
       [Em]        [G]    [D]  
Cánh đồng là ng làm tôi như hoa ng mang ố ô.. 
 

    [Bm]      [Em]          [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... 
     [Em]      [G]      [Em]          [G]   [D] 
Tháng sá u kia tôi ù v ề, một giọt n ắng khi mặt trời đang lên ố ô 
       [C]          [D]   
Sẽ đến một n gày... Chỉ một ngày t hôi... 
       [C]             [G]    
Sẽ đến một n gày... Giọt nước mắt xuôi dòng... 
 

          [Dsus4]    [C]        [D]  
Những cánh đồng xa nhhh...rất xa nhhh...bên ký ức tôi 
       [D]       [C]   
Tôi như đang mơ... Một giấc mơ... 
        [G]          
Tôi bước đi từ ng bước quay về.... 
           [Dsus4]     [C]           [G]     
Chiều chiều đổ cơn m ưa, cơn mưa xóa tan...bỏ lại nắng nơi đâu....... 
 

            [Em]     [D]    [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ng ày, từng đê m mong m anh... 
     [Em]     [G]  
Mùa hè d ường như bất tận 
      [Em]    [D]   [G]     [D]   
Cánh đồng l àng làm tô i như h oang mang ố oh.. 
 

    [Em]           [D]     [G]   
Sẽ mãi vẫn như từng ngày, từng đêm mong m anh... 
    [Em]       [G]       [Em]        [G]     
Tháng sáu kia tôi ù về , một giọt nắn g khi mặt trời đan g lên ố ô 
 

 [Bm]      [C]         [D]   
S ẽ đến một ngà y... Chỉ một ngày t hôi... 
       [C]             [G]   
Sẽ đến một ng ày... Giọt nước mắt xuôi d òng... 
 

       [C]         [D]    
Sẽ đến một ng ày... Chỉ một ngày thôi... 
        [C]           [G]    
Sẽ đến một ngà y... Giọt nước mắt xuôi dòng... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com