highlight chords
				                [F]              [Dm]      
Ngày th áng trôi qua mau cho lòng thê m nuối tiếc , 
    [Bb]      [C]  
một thờ i mộng mơ đã q ua. 
     [Bb]        [C]  
Còn đâu n ữa bóng dáng dịu d àng, 
     [F]          [Dm]  
tà áo tr ắng thướt tha sân trư ờng. 
 [Bb]      [C]        [F]        [Dm]     
S ẽ không còn n hững khi bâng kh uâng nghe hè về trống vắng, 
     [Bb]        [C] 
phượng bu ồn ngập tràn lối đ i. 
      [Bb]      [C]  
Giọt nước m ắt ướt đẫm bờ mi, 
     [F]         [Dm]   [Bb]     [C]  [F]  
làn môi t hắm chứa chan nỗi n iềm,luyế n lưu ngày c ách xa... 
 

 [Bb]         [C]         
T ừng chiều qua đây , ngập ngừng vu vơ, 
   [Bb]       [C]   
chìm vào trong nỗi hớ... 
  [Bb]          [Dm]     
Nh ớ rồi quên bao năm thá ng dịu êm , 
  [Gm]      [C]   
giờ chỉ là dĩ vã ng... 
 [D]        [Gm]     
M ùa hè ơi sao đến vội vàng, 
      [Dm]     
chia tay nh é bạn thân 
 [Bb]   [C]     [F]    
Và tạm b iệt mái tr ường.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa Hè Thương Yêu

				                [F]              [Dm]      
Ngày th áng trôi qua mau cho lòng thê m nuối tiếc , 
    [Bb]      [C]  
một thờ i mộng mơ đã q ua. 
     [Bb]        [C]  
Còn đâu n ữa bóng dáng dịu d àng, 
     [F]          [Dm]  
tà áo tr ắng thướt tha sân trư ờng. 
 [Bb]      [C]        [F]        [Dm]     
S ẽ không còn n hững khi bâng kh uâng nghe hè về trống vắng, 
     [Bb]        [C] 
phượng bu ồn ngập tràn lối đ i. 
      [Bb]      [C]  
Giọt nước m ắt ướt đẫm bờ mi, 
     [F]         [Dm]   [Bb]     [C]  [F]  
làn môi t hắm chứa chan nỗi n iềm,luyế n lưu ngày c ách xa... 
 

 [Bb]         [C]         
T ừng chiều qua đây , ngập ngừng vu vơ, 
   [Bb]       [C]   
chìm vào trong nỗi hớ... 
  [Bb]          [Dm]     
Nh ớ rồi quên bao năm thá ng dịu êm , 
  [Gm]      [C]   
giờ chỉ là dĩ vã ng... 
 [D]        [Gm]     
M ùa hè ơi sao đến vội vàng, 
      [Dm]     
chia tay nh é bạn thân 
 [Bb]   [C]     [F]    
Và tạm b iệt mái tr ường.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com