1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa Hè Thương Yêu

Cuộn trang

[F] [Dm] Ngày th áng trôi qua mau cho lòng thê m nuối tiếc , [Bb] [C] một thờ i mộng mơ đã q ua. [Bb] [C] Còn đâu n ữa bóng dáng dịu d àng, [F] [Dm] tà áo tr ắng thướt tha sân trư ờng. [Bb] [C] [F] [Dm] S ẽ không còn n hững khi bâng kh uâng nghe hè về trống vắng, [Bb] [C] phượng bu ồn ngập tràn lối đ i. [Bb] [C] Giọt nước m ắt ướt đẫm bờ mi, [F] [Dm] [Bb] [C] [F] làn môi t hắm chứa chan nỗi n iềm,luyế n lưu ngày c ách xa... [Bb] [C] T ừng chiều qua đây , ngập ngừng vu vơ, [Bb] [C] chìm vào trong nỗi hớ... [Bb] [Dm] Nh ớ rồi quên bao năm thá ng dịu êm , [Gm] [C] giờ chỉ là dĩ vã ng... [D] [Gm] M ùa hè ơi sao đến vội vàng, [Dm] chia tay nh é bạn thân [Bb] [C] [F] Và tạm b iệt mái tr ường....

Video hướng dẫn