1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa hè tuyết rơi (Nue Comme La Mer)

Cuộn trang

[Dm] Le vent la mer le soleil et la pluie, [Gm] c'était comme en hiver [A] La nuit le froid le feu c'est l'éclat de ses yeux, [Dm] quand elle est en colère Ma vie souvent qu'elle a trop oubliée, c'est [Gm] un cri dans mon coeur [A] Et c'est le vent la mer qui me l'ont redonnée, en rêve cette [D] nuit [D] Je l'ai vue pas- [Em] ser elle était [A] nue comme une en- [D] fant Nue comme la [Em] mer elle était [A] nue dans la lu- [D] mière Mon chagrin dan- [Em] sait dans ses yeux [A] clairs comme une [D] larme Une larme a- [Em] mère qui serait [A] tombée dans la [Dm] mer Elle était [Gm] belle, je [A] crois, qu'elle était tout pour [Dm] moi [Dm] Bầu trời bao la lạnh lùng trong ta nổi nhớ, [Gm] em yêu nơi phương trời nao [A] Giọt sầu đong đưa tim anh lênh đênh trong cơn sóng gió, [Dm] biển cơi lòng người bảo tố Mùa hè ngày nào bên nhau đôi ta đắm đuối, ngày [Gm] đêm ta trên biển khơi [A] Giờ còn riêng anh bơ vơ lang thang đi trên cát trắng, và dấu chân ôi lẻ [D] loi [D] Em là ngàn tia [Em] nắng rộn ràng trên [A] cát nhẹ vương tóc [D] mềm Và cơn mưa cuối [Em] hạ làm cho cơn [A] gió mang tình êm [D] đềm Mây giờ đây xa [Em] vắng người đi đi [A] mãi tình xưa lỡ [D] làng Nhìn lung linh nắng [Em] về mà nghe chua [A] sót cho tình yêu [Dm] cũ Tim anh bao [Gm] nỗi, ngậm [A] ngùi, hè ấm tuyết rơi mênh [Dm] mang [D] Je l'ai vue pas- [Em] ser elle était [A] nue comme une en- [D] fant Nue comme la [Em] mer elle était [A] nue dans la lu- [D] mière Mon chagrin dan- [Em] sait dans ses yeux [A] clairs comme une [D] larme Une larme a- [Em] mère qui serait [A] tombée dans la [Dm] mer Elle était [Gm] belle, je [A] crois, qu'elle était tout pour [Dm] moi ---------------------- [Dm] Le vent la mer le soleil et la pluie, [Gm] c'était comme en hiver [A] La nuit le froid le feu c'est l'éclat de ses yeux, [Dm] quand elle est en colère Ma vie souvent qu'elle a trop oubliée, c'est [Gm] un cri dans mon coeur [A] Et c'est le vent la mer qui me l'ont redonnée, en rêve cette [D] nuit [D] Je l'ai vue pas- [Em] ser elle était [A] nue comme une en- [D] fant Nue comme la [Em] mer elle était [A] nue dans la lu- [D] mière Mon chagrin dan- [Em] sait dans ses yeux [A] clairs comme une [D] larme Une larme a- [Em] mère qui serait [A] tombée dans la [Dm] mer Elle était [Gm] belle, je [A] crois, qu'elle était tout pour [Dm] moi [Dm] Le vent la mer le soleil et la pluie, [Gm] c'était comme en hiver [A] La nuit le froid le feu c'est l'éclat de ses yeux, [Dm] quand elle est en colère Ma vie souvent qu'elle a presqu'effacée, c'e s [Gm] un cri dans mon coeur [A] Pourtant ce cri mon coeur commence à l'oublier, je crois qu'elle revien- [D] dra

Video hướng dẫn