highlight chords
				              [Am]     [G]         [F]      [C]  
Có gió mưa từng cơn trong lòng, b óng ai xa tầm tay 
 [Dm]         [Am]     [B]      [E7]  
Đ êm quất quây mình a nh cô đơn, k hóc vì em bướ c đi 
                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm… 
 

        [F]              [G]  
Giờ có anh ngồ i nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồ i mơ 
         [Em]               [Am]     
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
     [F]       [G]     
Vì em yê u ra đi, vì đôi ta chia ly 
  [C]         [Am]   [E7] 
Hạn h phúc có không ngư ời ơi! 
           [F]           [G]  
Tìm kiếm bao ngày th áng, tìm kiếm bóng hình ai 
         [Em]            [Am]        
Tìm kiếm trong hồ i ức, khi đôi ta chung bư ớc trên con đường 
    [F]          [G]     
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì s ao hôm nay 
    [Em]        [Am] 
Chỉ riê ng bóng anh mong c hờ… 
 

      
Như trên: 
                              
Người vì sao nỡ dối gian nhau, tình giờ đây đã quá hư hao 
                                
Mong chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em… 
                 
Đóng góp: Nguyen Huynh Quynh Anh 
 

                          
Có gió mưa từng cơn trong lòng, bóng ai xa tầm tay 
                          
Đêm quất quây mình anh cô đơn, khóc vì em bước đi 
                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm… 
 

                         
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
                               
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
                  
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
               
Hạnh phúc có không người ơi! 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
               
Chỉ riêng bóng anh mong chờ… 
 

  [F]      [G]               [Am]     
Ngư ời vì sao nỡ dối gian nhau, tình giờ đây đã quá hư hao 
 [F]         [Dm]           [E7]         
Mong chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa ký ức

				              [Am]     [G]         [F]      [C]  
Có gió mưa từng cơn trong lòng, b óng ai xa tầm tay 
 [Dm]         [Am]     [B]      [E7]  
Đ êm quất quây mình a nh cô đơn, k hóc vì em bướ c đi 
                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm… 
 

        [F]              [G]  
Giờ có anh ngồ i nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồ i mơ 
         [Em]               [Am]     
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
     [F]       [G]     
Vì em yê u ra đi, vì đôi ta chia ly 
  [C]         [Am]   [E7] 
Hạn h phúc có không ngư ời ơi! 
           [F]           [G]  
Tìm kiếm bao ngày th áng, tìm kiếm bóng hình ai 
         [Em]            [Am]        
Tìm kiếm trong hồ i ức, khi đôi ta chung bư ớc trên con đường 
    [F]          [G]     
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì s ao hôm nay 
    [Em]        [Am] 
Chỉ riê ng bóng anh mong c hờ… 
 

      
Như trên: 
                              
Người vì sao nỡ dối gian nhau, tình giờ đây đã quá hư hao 
                                
Mong chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em… 
                 
Đóng góp: Nguyen Huynh Quynh Anh 
 

                          
Có gió mưa từng cơn trong lòng, bóng ai xa tầm tay 
                          
Đêm quất quây mình anh cô đơn, khóc vì em bước đi 
                             
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn 
                               
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm… 
 

                         
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ 
                               
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm 
                  
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly 
               
Hạnh phúc có không người ơi! 
 

                        
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai 
                               
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường 
                    
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay 
               
Chỉ riêng bóng anh mong chờ… 
 

  [F]      [G]               [Am]     
Ngư ời vì sao nỡ dối gian nhau, tình giờ đây đã quá hư hao 
 [F]         [Dm]           [E7]         
Mong chờ vô vọng, ưu phiền trong lòng, làm sao để cố quên em… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com