1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Múa lân

Cuộn trang

Còn [G] gì vui [Bm] hơn chơi [Em] rằm tháng [C] tám Còn [Am] gì hay hơn chơi [C] trò múa [D] lân [G] Em đánh [Em] phèn thì [Bm] anh đánh [C] trống [D] Em ông [Bm] Địa thì [C] anh múa [G] lân [Bm] Em rước [Em] đèn thì anh múa [Am] rối [Bm] Vui lên [D] nào kìa [C] đêm sáng [G] trăng

Video hướng dẫn