1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa Rơi Cuối Tuần

Cuộn trang

[D] [G] wu..w u....ye...ye ... [D] [A] [G] [A] Hô m nay phố v ui tối cuối tuần, [D] [A] [G] [D] Xô n xao đón đưa đôi lứa kề v ai nhau, [D] [A] [G] S ao tôi bông ng he trống vắng lò ng, [A] [G] [A] [D] Th iếu em....sao t ôi bỗng nghe mưa buồn r ơi..? [D] [A] [G] [A] E m đâu có ha y lúc chúng mình... các h xa, [D] [A] [G] [A] An h luôn nhớ mong những tháng n gày đã qua, [G] [A] [F] [Bm] T rong tim khác kh ao 1 nụ cười...nụ cười củ a em, [A] [D] Yêu thương dễ đâu phai theo tháng n gày. [D] [G] [A] Ơi mưa r ơi 1 ngày như mưa rơi 1 đời mưa rơi mãi , [D] [A] [Em7] [A] Mư a long lanh giọt buồ n mưa chơi vơi ngậ p hồn trôi về đâu ? [D] [A] [G] [A] E m xa anh thật rồi em ra đi thật rồi đi xa m ãi, [D] [A] [G] [A] Ôm cô đơn hỏi l òng ta nơi đây còn gì monh ư ơc chi ? [G] [A] [G] [A] Rồi thán g ngày xa,em có tì m quê n, [D] [A] [G] [A] Thì hỡi n gười yêu dẫu ngày sẽ qua ..... . [D] Mưa còn m ãi rơi ........u......u...u ...ye..ye. ...

Video hướng dẫn