highlight chords
				               [D]      [G]  
wu..w u....ye...ye ... 
  [D]     [A]      [G]   [A] 
Hô m nay phố v ui tối cuối tuần, 
  [D]   [A]          [G]    [D] 
Xô n xao đón đưa đôi lứa kề v ai nhau, 
 [D]       [A]        [G]  
S ao tôi bông ng he trống vắng lò ng, 
  [A]       [G]      [A]     [D]   
Th iếu em....sao t ôi bỗng nghe mưa buồn r ơi..? 
 [D]     [A]      [G]     [A]   
E m đâu có ha y lúc chúng mình... các h xa, 
  [D]     [A]         [G]  [A]    
An h luôn nhớ mong những tháng n gày đã qua, 
 [G]        [A]    [F]        [Bm]  
T rong tim khác kh ao 1 nụ cười...nụ cười củ a em, 
       [A]           [D]  
Yêu thương dễ đâu phai theo tháng n gày. 
     [D]           [G]      [A]   
Ơi mưa r ơi 1 ngày như mưa rơi 1 đời mưa rơi mãi , 
  [D]          [A]         [Em7]    [A]    
Mư a long lanh giọt buồ n mưa chơi vơi ngậ p hồn trôi về đâu ? 
 [D]      [A]           [G]    [A]  
E m xa anh thật rồi em ra đi thật rồi đi xa m ãi, 
  [D]      [A]         [G]    [A]    
Ôm cô đơn hỏi l òng ta nơi đây còn gì monh ư ơc chi ? 
     [G]   [A]      [G]  [A] 
Rồi thán g ngày xa,em có tì m quê n, 
     [D]  [A]        [G]     [A] 
Thì hỡi n gười yêu dẫu ngày sẽ qua ..... . 
     [D]                     
Mưa còn m ãi rơi ........u......u...u ...ye..ye. ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa Rơi Cuối Tuần

				               [D]      [G]  
wu..w u....ye...ye ... 
  [D]     [A]      [G]   [A] 
Hô m nay phố v ui tối cuối tuần, 
  [D]   [A]          [G]    [D] 
Xô n xao đón đưa đôi lứa kề v ai nhau, 
 [D]       [A]        [G]  
S ao tôi bông ng he trống vắng lò ng, 
  [A]       [G]      [A]     [D]   
Th iếu em....sao t ôi bỗng nghe mưa buồn r ơi..? 
 [D]     [A]      [G]     [A]   
E m đâu có ha y lúc chúng mình... các h xa, 
  [D]     [A]         [G]  [A]    
An h luôn nhớ mong những tháng n gày đã qua, 
 [G]        [A]    [F]        [Bm]  
T rong tim khác kh ao 1 nụ cười...nụ cười củ a em, 
       [A]           [D]  
Yêu thương dễ đâu phai theo tháng n gày. 
     [D]           [G]      [A]   
Ơi mưa r ơi 1 ngày như mưa rơi 1 đời mưa rơi mãi , 
  [D]          [A]         [Em7]    [A]    
Mư a long lanh giọt buồ n mưa chơi vơi ngậ p hồn trôi về đâu ? 
 [D]      [A]           [G]    [A]  
E m xa anh thật rồi em ra đi thật rồi đi xa m ãi, 
  [D]      [A]         [G]    [A]    
Ôm cô đơn hỏi l òng ta nơi đây còn gì monh ư ơc chi ? 
     [G]   [A]      [G]  [A] 
Rồi thán g ngày xa,em có tì m quê n, 
     [D]  [A]        [G]     [A] 
Thì hỡi n gười yêu dẫu ngày sẽ qua ..... . 
     [D]                     
Mưa còn m ãi rơi ........u......u...u ...ye..ye. ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com