1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu chết - Anh Khoa

Cuộn trang

[Dm] Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo [Gm] [A7] [Dm] Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi [Gm] Mùa Thu đã chết, em nhớ cho [C] [F] Mùa Thu đã chết , em nhớ cho [A7] [Dm] Mùa Thu đã chết , đã chết rồi. Em nhớ cho ! [C] Em nhớ cho, [Gm] [Dm] Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! [Bb] [A7] Trên cõi đời này , trên cõi đời này [Dm] [Gm] Từ nay mãi mãi không thấy nhau [C] [F] Từ nay mãi mãi không thấy nhau [A7] [Dm] Từ nay mãi mãi không thấy nhau... Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo [Gm] [A7] [Dm] Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi ! [Gm] [Bb] Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo [A7] [Dm] Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. [Gm] [C] Vẫn chờ em , vẫn chờ em [F] Vẫn chờ.... [A7] [Dm] Vẫn chờ ... đợi em !

Video hướng dẫn