highlight chords
				            [Dm]                
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
     [Gm]    [A7]      [Dm] 
Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi 
              [Gm] 
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho 
        [C]      [F] 
Mùa Thu đã chết , em nhớ cho 
        [A7]             [Dm] 
Mùa Thu đã chết , đã chết rồi. Em nhớ cho ! 
      [C] 
Em nhớ cho, 
       [Gm]             [Dm] 
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! 
         [Bb]         [A7]
Trên cõi đời này , trên cõi đời này 
       [Dm]       [Gm] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau 
       [C]        [F] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau 
       [A7]         [Dm] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau... 
                 
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
      [Gm]    [A7]      [Dm] 
Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi ! 
       [Gm]            [Bb] 
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo 
      [A7]         [Dm] 
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. 
      [Gm]     [C] 
Vẫn chờ em , vẫn chờ em 
      [F] 
Vẫn chờ.... 
    [A7]     [Dm] 
Vẫn chờ ... đợi em ! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thu chết - Anh Khoa

				            [Dm]                
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
     [Gm]    [A7]      [Dm] 
Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi 
              [Gm] 
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho 
        [C]      [F] 
Mùa Thu đã chết , em nhớ cho 
        [A7]             [Dm] 
Mùa Thu đã chết , đã chết rồi. Em nhớ cho ! 
      [C] 
Em nhớ cho, 
       [Gm]             [Dm] 
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! 
         [Bb]         [A7]
Trên cõi đời này , trên cõi đời này 
       [Dm]       [Gm] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau 
       [C]        [F] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau 
       [A7]         [Dm] 
Từ nay mãi mãi không thấy nhau... 
                 
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
      [Gm]    [A7]      [Dm] 
Em nhớ cho : Mùa Thu đã chết rồi ! 
       [Gm]            [Bb] 
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo 
      [A7]         [Dm] 
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. 
      [Gm]     [C] 
Vẫn chờ em , vẫn chờ em 
      [F] 
Vẫn chờ.... 
    [A7]     [Dm] 
Vẫn chờ ... đợi em ! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com