1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mưa thuận gió hòa

An Duy - Lời: Duy Tân
Nguồn: thanhcavietnam.net