1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa thương cũ

Cuộn trang

1. Lòng thầm mơ một tà áo [G] xanh Nuôi ý [C] thơ trao về duyên [G] lành Thương tóc em như một hãng liễu [C] rũ Lời hát êm như [G] thu gọi [A7] lòng thêm luyến [D7] lưu. 2. Rồi chiều nay ngồi nhìn lá [G] rơi Trông cánh [C] chim bay về cuối [G] trời Nghe xuyến xao khơi nguồn vào nuối [C] tiếc Lời ái ân ban [G] đầu giờ [D7] tình xưa thấy [G] đâu. ĐK: Thu nay vắng [Bm] người rồi lòng [Em] thêm băng giá [C] thôi Bao nhung [Em] nhớ cho mỗi [Am] một mình tôi Niềm [D7] thương yêu còn [G] đó dù [G7] xa nhau còn [C] nhớ Người xưa [G] ơi thấu [A7] chăng tình [D7] tôi 3. Lời thề xưa quyện vào gió [G] mây Mang luyến [C] thương cô đọng tim [G] này Xin cố nhân đưa hồn về dĩ [C] vãng Cho mỗi khi thu [G] sang tình mình [D7] thôi dở [G] dang.

Video hướng dẫn