1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân này anh ở đâu

Cuộn trang

1. Mùa xuân [B7] này anh ở nơi [Em] đâu? Gần bên con suối [E7] đêm rừng thì [Am] thầm Núi [Em] cùng đèo cao thủ [G] thỉ Như mùa xuân về ta mới gần [B7] nhau 2. Mùa xuân này anh ở nơi [Em] đâu? Trùng khơi dâng sóng [E7] cho anh dạt [Am] dào Suốt [Em] đời gào yêu biển [B7] cả Như tình em mùa xuân thắm ngàn [Em] xanh ĐK: Em ước [B7] em là loài chim [Em] biển Để gần [B7] anh cuối bãi đầu [Em] ghềnh Để gần [Am] anh trong chiều giông [B7] bão Đầu bên [E7] anh để bớt lạnh [Am] lùng ĐK: Em ước [B7] em là loài chim [Em] biển Để gần [B7] anh giữa nẻo đường [Em] đời Để gần [Am] anh trong chiều giông [B7] bão Đầu bên anh để bớt lạnh [Em] dần

Video hướng dẫn