1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mùa xuân trong đôi mắt em

Cuộn trang

Thành phố [Am] này thành phố mưa bay Như mãi [Em] mãi mùa [Dm] thu trong sương [Am] mù Đường em [Am] về đường ướt mưa rơi Như nước [Em] mắt người [Dm] đi qua cuộc [Am] đời Còn hy [C] vọng sau áng mây [F] đen Còn hy [C] vọng hãy cố vươn [Dm] lên Rồi một ngày dịp may sẽ [F] đến Anh ơi đừng [E] quên. Thành phố [Am] này trời thấp giăng mây Như mãi [Em] mãi mùa [Dm] đông ngày qua [Am] ngày Nhiều đêm [Am] dài chờ sáng đơn côi Em đếm [Em] những ngày[Dm] vui qua cuộc [Am] đời Còn hy [C] vọng sau những thương [F] đau Mùa đông [C] dài đã qua còn [Dm] đâu Rồi một ngày tình yêu trở [C] lại [F] Trong con tim giá [E] băng. Và mùa [F] xuân trong đôi mắt [G] em Là mùa xuân anh mãi đi [Am] tìm Và mùa [F] xuân trong đôi mắt [G] em Anh đợi [E] mong Và mùa [F] xuân trong đôi mắt [G] em Là muà xuân chan chứa hy [Am] vọng Và mùa [F] xuân trong đôi mắt [G] em Anh mãi chờ [Am] trông

Video hướng dẫn