1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Mục Tử Nhân Lành

Nguyễn Duy
Nguồn: catruong.com