1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Muối đất

Trần Tuấn
Nguồn: thanhcavietnam.net